NAALDWIJK - Op 16 december zijn 6 volwassenen en 1 kind uit onze gemeente officieel Nederlander geworden. Ten overstaan van burgemeester Bouke Arends legden zij tijdens de naturalisatieceremonie de Verklaring van Verbondenheid af. Hiermee gaven zij aan alle rechten en plichten te erkennen die bij het Nederlands staatsburgerschap horen.

Om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen moet onder andere het inburgeringstraject worden doorlopen. Daarbij moeten de kandidaten aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en cultuur en leggen zij een taaltoets af.