ZUID-HOLLAND - De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om de reconstructie van de N211 Wippolderlaan te gunnen aan de combinatie Mobilis-Van Gelder.


Het voornemen tot gunning is een belangrijke mijlpaal in het selectieproces voor de uitvoering. Met dit voornemen is de gunning nog niet definitief. Tijdens de rechtsbeschermingstermijn van 20 kalenderdagen hebben de partijen die niet gekozen zijn, nog de gelegenheid om bezwaar te maken via een kort geding. Als deze termijn afloopt en er geen bezwaar is gemaakt, is de gunning op 3 mei definitief.

De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden op basis van het principe Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de provincie een weging heeft gemaakt tussen prijs én kwaliteit. De aanbiedingen zijn onder meer getoetst op duurzaamheid en minimale omgevings- en verkeershinder.

Reconstructie N211 Wippolderlaan

Mobilis-Van Gelder wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. Die bestaat uit verbreding van de weg tussen de A4 en de N222 van 2x2 naar 2x3 rijstroken, ongelijkvloerse aanleg van de kruising N211-Laan van Wateringse Veld en de kruising N211-N222 en gedeeltelijk nieuwe inrichting van recreatiegebied de Zwethzone. Onderdeel van de reconstructie zijn ook (extra) maatregelen tegen hinder door licht en geluid.

Planning

De aannemerscombinatie start na de zomerperiode met de voorbereidende werkzaamheden, zoals verplaatsing van kabels en leidingen en bomenkap. De werkzaamheden aan de N211 zijn uiterlijk in 2027 klaar.

Mobilis-Van Gelder

Mobilis werkt aan zowel grote als kleine infraprojecten, met de nadruk op civiel. Ze zijn onderdeel van TBI, het derde bouwbedrijf van Nederland. Met ruim 100 jaar ervaring is daadkracht de belangrijkste drijfveer van Mobilis. Slimmer verbinden, beter bouwen is hun motto. De holding is een stichting. Dat betekent dat winst terugvloeit naar de bedrijven, naar vergroening, innovatie en een betere wereld.

Van Gelder is de full-service infrapartner voor Nederland, die met hun infra-oplossingen bijdraagt aan de slimme, duurzame en veilige openbare ruimte van de toekomst. Van Gelder is een Nederlands, financieel onafhankelijk familiebedrijf met ruim 1.400 gedreven collega’s en meer dan 100 jaar ervaring.

Samenwerking met gemeenten

De provincie Zuid-Holland werkt voor dit project bestuurlijk nauw samen met de gemeenten Westland en Midden-Delfland.