DEN HAAG - Het HMC Borstcentrum heeft een topklinische erkenning gekregen van de STZ (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen). In het HMC Borstcentrum zet een gespecialiseerd team van verpleegkundigen en medisch specialisten de patiënt altijd op één. De nieuwste technieken en onderzoeken worden daarbij gebruikt.


Het HMC Borstcentrum heeft de STZ-erkenning mede gekregen vanwege de goed georganiseerde patiëntenzorg. In HMC Antoniushove werkt een sterk gespecialiseerd team van verpleegkundigen en medisch specialisten samen. Dagelijks bespreken zij met elkaar de patiënten en welke behandeling het beste past. De behandeling en de uitkomsten worden continu met de patiënt besproken en zo nodig bijgestuurd.

Patiënt op één

In het HMC Borstcentrum komen jaarlijks tussen de 2.000 en 4.000 patiënten per jaar. “Zij voelen bijvoorbeeld een knobbeltje of pijn in hun borst. Of het bevolkingsonderzoek vond een afwijking die verder moet worden onderzocht, vertelt Marieke Straver, chirurg-oncoloog in HMC.

De patiënt wordt door de huisarts eerst voor radiologisch onderzoek naar het Borstcentrum verwezen. “Als je de patiënt op één zet is een snelle diagnose, zo dicht mogelijk bij huis, tegen zo laag mogelijke kosten belangrijk,” vertelt Marieke. De patiënt kan met een verwijzing vaak binnen een werkdag terecht en hoort meteen de uitslag.

Vrouwen (en mannen) krijgen snel een diagnose tegen huisartsentarief en alleen indien nodig verdere behandeling van de medisch specialist.

Gerustgesteld

“Het overgrote deel van de vrouwen snel kan worden gerustgesteld. In de meeste gevallen is een knobbeltje goedaardig,” legt Marieke Straver uit. “We hebben er bewust voor gezorgd dat alle vrouwen voor hun eerste onderzoek(en) naar zowel HMC Westeinde als HMC Bronovo en HMC Antoniushove kunnen komen, dus op 3 locaties. Mochten vervolgbehandelingen nodig zijn, is het Borstcentrum in HMC Antoniushove wél de centrale plek: daar is alle kennis in huis en staat een team medisch specialisten voor ze klaar. Bijna 400 patiënten per jaar worden door een medisch specialist verder behandeld vanwege borstkanker.

Innovatief en met elkaar

In het HMC Borstcentrum is innovatie en wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Zo doet HMC mee aan landelijke studies en heeft een eigen onderzoekslijn over intra-operatieve radiotherapie plaatsgevonden waarvan de evaluatie nog steeds plaatsvindt. Marieke Straver: “Dat is bestraling tijdens een operatie, een unieke behandeling in Nederland.”

Ook de (plastisch) chirurgen gebruiken de nieuwste technieken, zoals fluorescentie en nieuwe mogelijkheden voor borstreconstructie. “We proberen bij zoveel mogelijk vrouwen hun borst te behouden,” vertelt Marieke. “Maar soms is een tumor te groot en is een volledige borstverwijdering nodig.” Steeds meer vrouwen kiezen voor een reconstructie met lichaamseigen weefsel in plaats van siliconen protheses. Plastisch chirurg Kim Wehrens legt uit: “Het is fantastisch dat we onze patiënten nu een nieuwe techniek kunnen aanbieden waarbij een nieuwe borst gereconstrueerd wordt door vet te oogsten via liposuctie op verschillende delen van het lichaam. Dat betekent voor patiënten een nieuwe borst zonder grote littekens. We zijn sinds begin dit jaar in onze regio het eerste ziekenhuis die deze behandeling aanbiedt.”

Een ander voorbeeld van innovatie in het HMC Borstcentrum is de cardio-oncologie polikliniek voor (borst-)kankerpatiënten. Het gaat om patiënten die een hoog risico hebben op achteruitgang van hun hartfunctie of dit al aan doormaken zijn door de chemotherapie. Door deze samenwerking met de cardiologie worden problemen snel opgepakt en indien nodig behandeld.

Stapje extra

“In de spreekkamer hoor ik vaak dat patiënten zich bij ons geen nummer voelen,” vertelt Marieke. “Dat is fijn om te horen. Iedereen zet net dat stapje extra voor de patiënt. Van de laborant die de bestraling doet, de OK-medewerker die de patiënt liefdevol begeleidt op de dag van de operatie, tot de verpleegkundige en voedingsassistenten op de afdeling. We vullen elkaar aan. Daar zit de kracht van dit team. Dat dit wordt erkend door de STZ is voor zowel de patiënten als het team van het HMC Borstcentrum een prachtige waardering.”