WESTLAND - “Reizigers moeten gemakkelijk hun bestemming kunnen bereiken zonder veel te hoeven overstappen”

Vertelt wethouder Pieter Varekamp (VVD) over zijn plannen voor de komende vier jaar, dan komen twee woorden vaak terug: ondernemend en duurzame bereikbaarheid. “Ik wil dat de gemeente Westland goed bereikbaar blijft en dat de glastuinbouw krachtig kan blijven opereren”, aldus de wethouder. Daarbij wil het college inzetten op energietransitie en energiebesparende maatregelen. Zo is Westland beter voorbereid op de toekomst.

Pieter Varekamp (51), geboren en nog steeds wonend in Naaldwijk, loopt al wat langer mee in de Westlandse politiek. Hij was vier jaar raadslid en daarna vier jaar wethouder. De komende vier jaar zit hij weer namens de VVD in het college. Hij gaat aan de slag met de onderwerpen economie, mobiliteit, arbeidsmigratie en de energietransitie.

Bereikbaarheid

“Het is belangrijk dat we deze regio goed bereikbaar houden. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld te zorgen voor een goede doorstroming van het vrachtverkeer. Ook willen we fietspaden verbeteren en snelfietspaden naar Rotterdam, Delft en Den Haag aanleggen. Op dit moment zoeken we uit wat de beste plekken en routes voor die paden zijn”, aldus Varekamp.

“Ook willen we het openbaar vervoer verbeteren. Steeds meer mensen maken hier gebruik van. We willen goede verbindingen binnen de gemeente Westland en ook met de regio. Reizigers moeten gemakkelijk hun bestemming kunnen bereiken zonder veel te hoeven overstappen. Daarnaast gaan we het openbaar vervoer verduurzamen. Dat betekent dat we overgaan op elektrische bussen. Dat doen we samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag waar Gemeente Westland deel van uit maakt.”

Stimuleren duurzaamheid

Ook het lokale vrachtverkeer wil hij stimuleren om over te stappen op elektrisch rijden: “In de hele markt kijken we naar mogelijkheden om te verduurzamen. Ook bijvoorbeeld door inwoners zover te krijgen om hun huis beter te isoleren om zo energie te besparen.” Energiebesparende maatregelen zijn volgens hem nodig om het Westland de grote werkgever en krachtige motor van de economie te laten blijven die het nu is. “Gelukkig hebben wij een vooruitstrevend en innovatief glastuinbouwcluster en MKB die kansen weten te benutten. Door gezamenlijk op te trekken op dit gebied staan we sterk voor de toekomst”.