NAALDWIJK - Burgemeester Arends van Westland heeft in nauwe samenspraak met de politie in de gemeente Westland een lokale vertaling gemaakt van de aanvullende maatregelen die het Kabinet op 23 maart heeft genomen in de aanpak van het coronavirus. De lokale maatregelen zijn erop gericht de landelijke richtlijnen, zoals de afstandseis van 1,5 meter, goed te kunnen naleven. Voor zowel de landelijke als lokale maatregelen geldt dat deze strikt zullen worden gehandhaafd door de politie en gemeentelijke toezichthouders. Bij het niet naleven van de maatregelen worden boetes uitgedeeld of nadere bestuursrechtelijke maatregelen genomen (bijvoorbeeld gebiedsverboden). De lokale maatregelen gelden voor de periode dat de landelijke maatregelen van kracht zijn.


Weekmarkten

 • Op de weekmarkten zijn alleen artikelgroepen of branches toegestaan die een relatie hebben met de voedselketen.
 • De markten moeten zodanig zijn ingericht dat er voldoende afstand is tussen de kramen en de paden voldoende breed zijn.

Winkels

 • In winkels wordt maximaal 1 klant per 10 m2 netto-vloeroppervlakte toegelaten.
 • De winkelexploitant dient bij de ingang van zijn winkel aan te geven hoeveel mensen er op basis van het hiervoor genoemde uitgangspunt maximaal in de winkel worden toegelaten.
 • Bij de kassa(‘s) staan niet meer dan drie personen tegelijkertijd in de rij.
 • Het is verplicht een winkelwagen te gebruiken.
 • Als in een winkel alleen winkelmandjes beschikbaar zijn, is het verplicht een mandje te gebruiken.

Sportparken

Het is verboden de sportparken te betreden.

Openbare ruimte

 • Er mogen maximaal 2 personen bij elkaar staan met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Het aantal van 2 geldt niet voor gezinnen.
 • Bij herhaaldelijke overtreding van deze regel worden gebiedsverboden of andere bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd.

Recreatiegebieden

(Wollebrand, Plas van Alle Winden, Poelzone, Solleveld, Zwethzone, De Zweth, Hofpark, ’t Kraaiennest, ’s-Gravenzandse bosjes, park De Lierhout, Prinsenbos, Staelduinse bos en strand/duingebied)

 • Er wordt voortdurend bekeken hoeveel bezoekers er in een bepaald recreatiegebied aanwezig zijn.
 • Het recreatiegebied wordt voor publiek gesloten als het totaal aantal bezoekers daartoe op enig moment aanleiding geeft.
 • De parkeerplaatsen bij de stranden worden afgesloten.

Vaarrecreatie

Recreatief varen is uitsluitend toegestaan voor maximaal 2 personen of in gezinsverband.

Samenkomsten in besloten sfeer

 • Samenkomsten in hokken met 3 personen of meer zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van (bedrijfs)kantines buiten werktijd wordt aangemerkt als horeca en is dus niet toegestaan.

Evenementen

 • Er worden tot 1 juni geen evenementen gehouden.
 • Evenementen die als gevolg hiervan vervallen, worden in principe niet verplaatst naar een ander moment in het jaar.