WESTLAND - In opdracht van de gemeente Westland heeft onderzoeks- en adviesbureau Birch een dashboard ontwikkeld waarin een groot scala aan data en cijfers over de Westlandse economie en het lokale vestigingsklimaat worden samengebracht. De gemeente krijgt op deze manier beter zicht op hoe de economie in Westland zich ontwikkelt en welke rol ze moet pakken.


Wethouder Pieter Varekamp (Economie): “Het onderzoek laat zien dat innovatie en ontwikkeling hier razendsnel gaan. Dat is een goede zaak en bevestigt dat Westland het Sillicon Valley van de glastuinbouw is. Tegelijkertijd is onze ambitie om koploper te blijven en dat vraagt om investeringen.

Voor de wind

Het gaat Westland voor de wind. Het dashboard van Birch laat zien dat:

  • De Westlandse economie en het aantal banen de laatste 6 jaar groeit
  • Bewoners van Westland meer te besteden hebben dan het landelijk gemiddelde
  • Westland naar verhouding veel minder inwoners kent die werkloos zijn dan in de rest van de provincie en Nederland
  • In Westland veel bedrijven worden opgericht
  • De vraag naar producten uit Westland groot is

Tuinbouw innoveert

Binnen de tuinbouw is sprake van schaalvergroting. Getalsmatig neemt het aantal bedrijven af, maar het areaal blijft voorlopig gelijk. Daarnaast zien we een focusverschuiving van productie- naar innovatie. Eerder onderzoek van de gemeenten Westland en Lansingerland en Innovation Quarter toonden al een toename van participaties in bedrijven aan; vaak om innovatie te versterken. Varekamp: “Er is spake van schaalvergroting en meer samenwerking. Investeringen uit binnen- en buitenland maken de sector internationaler. Naast bloemen en groenten, kweken we hier meer en meer kennis en innovatie”.

Werk aan de winkel

Ondanks de positieve trends blijft Westland waakzaam. Varekamp: “Ik ben positief over de trends, maar er is nog genoeg werk aan de winkel. De energiecrisis heeft tot op heden gelukkig geen grote faillissementsaantallen laten zien, maar we merken wel degelijk dat er even gepauzeerd is met investeringen. Er is soms nog steeds onzekerheid onder Westlandse ondernemers over de toekomst. Daarom hebben we als gemeente aan het rijk ook de oproep gedaan om te zorgen voor perspectief en stabiliteit voor de sector. Alleen zo lukt het de sector om te verduurzamen en naar de toekomst toe weerbaar te zijn voor als er een nieuwe crisis zou komen”.

De wethouder sluit positief af: “Ja, het aantrekken van talent lukt op dit moment nog onvoldoende. Er is behoefte aan ruimte en betere bereikbaarheid. Mede daarom investeert de gemeente in Flora Campus Westland. Dat past bij onze ambitie om een van de meest toonaangevende economieën van Nederland en koploper in de glastuinbouw te blijven.”, aldus Varekamp.