WESTLAND - De gemeente Westland gaat standaard bij meer soorten vergunningsaanvragen controleren op oneigenlijke bedoelingen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten met het vaststellen van de nieuwe beleidsregels Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). De Wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat de overheid ongewild meewerkt aan criminele activiteiten. Het zijn de échte ondernemers die van de nieuwe regels profiteren.


De onderwereld heeft de structuren van de bovenwereld nodig om te functioneren. Een café dat gebruikt wordt om crimineel geld wit te wassen. Huisjesmelkers die arbeidsmigranten uitbuiten. Ook criminelen vragen om die reden vergunningen aan voor bijvoorbeeld het exploiteren van een bedrijf. De gemeente gaat daarom vaker een zogeheten Bibob-onderzoek doen. Zij doen dat bij nieuwe vergunningaanvragen waarvan bekend is dat deze vaker misbruikt worden door criminelen. Vergunningen waarbij de gemeente een Bibob-onderzoek gaat doen zijn een nieuwe aanvraag van een drank- en horecavergunning, exploitatievergunning, evenementenvergunning voor een vechtsportgala, een omzettingsvergunning voor kamergewijze verhuur en bij de aanvraag door een kamerverhuurbedrijf van een omgevingsvergunning bouw. Ook bij al verleende vergunningen kan de gemeente een Bibob-onderzoek uitvoeren als er een concrete aanleiding is. Bijvoorbeeld door informatie van het Openbaar Ministerie. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is.

Groot risico op criminele bedoelingen? Geen vergunning!
Voor het onderzoek moet de aanvrager ook zelf informatie aanleveren die gecontroleerd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om eerdere strafrechtelijke veroordelingen, maar ook jaarcijfers en contracten. De gemeente kijkt vervolgens naar het risico dat crimineel geld wordt gebruikt. Of dat een aangevraagde vergunning gebruikt zal gaan worden voor het plegen van strafbare feiten. Is het risico daarop groot? Dan krijgt de aanvrager geen vergunning of kan de gemeente extra eisen stellen. Is er al een vergunning? Dan kan de gemeente deze intrekken. In het geval van een vastgoedtransactie of aanbesteding betekent het dat de gemeente geen zaken zal doen met deze partij.

Echte ondernemer profiteert van nieuwe regels
Iedereen die een eerder genoemde vergunning aanvraagt zal door de strengere controles extra informatie aan moeten leveren. Toch benadrukt het gemeentebestuur dat het juist ook de échte ondernemers in de gemeente Westland zijn die van deze nieuwe regels profiteren. Burgemeester Arends: ”Het is lastig concurreren met een bedrijf dat geen omzet hoeft te draaien, omdat het met crimineel geld wordt gefinancierd. Door het criminele bedrijven moeilijk te maken, pakken we deze vorm van oneerlijke concurrentie in de gemeente Westland serieus aan.”

De nieuwe beleidsregels Bibob gemeente Westland gaan in op 1 januari 2020. Tot die tijd gelden de huidige beleidsregels.