WESTLAND - Van november tot en met half december 2021 worden op een aantal algemene begraafplaatsen in Westland graven geruimd. Deze grafruimingen vinden plaats op de begraafplaatsen De Lier, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen.


Het ruimen van deze algemene graven heeft te maken met het verlopen van de grafrusttermijn van 15 jaar. De nabestaanden die geregistreerd zijn bij de begraafplaatsadministratie zijn vorig jaar persoonlijk geïnformeerd over het verlopen van de grafrusttermijn. Zij zijn daarbij ook in de gelegenheid gesteld om keuzes te maken over eventueel herbegraven en/of het behouden van de grafbedekking. Wanneer gekozen is voor het niet behouden van de grafbedekking wordt deze in opdracht van de gemeente verwijderd en afgevoerd.

Beperkte toegankelijkheid door werkzaamheden

Om de werkzaamheden naar behoren en respectvol uit te kunnen voeren zijn in deze periode delen van de begraafplaatsen afgezet en tijdelijk minder toegankelijk. De gemeente doet haar uiterste best om dit voor de bezoekers te beperken en zorgt ervoor dat een begrafenisplechtigheid op geen enkele wijze wordt verstoord.

Informatie voor bezoekers en niet-geregistreerde nabestaanden

Om bezoekers en eventueel niet-geregistreerde nabestaanden te informeren staat sinds vorig jaar november de ruiming van de graven op de informatieborden bij de ingang van de begraafplaatsen aangekondigd. Daar zijn ook de exacte grafnummers bij aangegeven. En er zijn aankondigingsborden geplaatst bij de vakken van de te ruimen graven.

Voor vragen of meer informatie over deze geplande grafruimingen kunt u contact opnemen met de gemeente Westland via telefoonnummer 14 0174 of via de pagina melding maken.