's-GRAVENZANDE - Een deel van de Naaldwijkseweg in ’s-Gravenzande gaat van woensdag 7 september tot halverwege november dicht voor doorgaand verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde met de Eikenlaan en Beukenlaan en de Koningin Julianaweg en de Woutersweg. Verkeer wordt omgeleid via de Oudelandstraat en Koningin Julianaweg.


De afsluiting is nodig omdat er werkzaamheden aan en in de weg worden uitgevoerd. Zo wordt een deel van de riolering vervangen en worden in opdracht van Westland Infra en Evides delen van kabels en leidingen vervangen. Voetpaden en parkeervakken worden vernieuwd en de weg krijgt nieuw asfalt. Ook worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te vergroten. Deze aanpassingen zorgen naar verwachting voor lagere snelheden.

- De maximumsnelheid wordt teruggebracht van 50 km/uur naar 30 kilometer per uur

- De weg wordt versmald tot 5,50 meter

- Er komen rode fietssuggestiestroken, die de veiligheid voor fietsers vergroten

- Op twee plekken komt er speciale belijning, waardoor het lijkt alsof de weg smaller is

Kijk voor het nieuwe ontwerp van de weg en meer informatie over de werkzaamheden op gemeentewestland.nl/naaldwijkseweg.