WESTLAND - Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland heeft maandag 26 april ter gelegenheid van Koningsdag aan 21 Westlanders een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. In een feestelijke tour door de gemeente werden de versierselen persoonlijk overhandigd tijdens een bezoek aan huis.


De volgende personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer H.M. (Hen) Berendse uit Wateringen is sinds 1997 onafgebroken actief voor het cultureel, sportief en maatschappelijk leven in Westland, in het bijzonder in Kwintsheul. Bij voetbalvereniging Quintus is de heer Berendse sinds 1997 actief als scheidsrechter en grensrechter. Daarnaast geeft hij de keeperstraining voor de jeugd en draait hij bardiensten. Ook haalt hij oud papier op en verricht hij diverse hand-en-spandiensten. Sinds 1999 doet de heer Berendse ook voor andere organisaties vrijwilligerswerk. Zo zit hij in het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Boerenkapel De Jolige Toetsers. Daarnaast zet hij zich in voor de fondsenwerving van deze organisaties. Ook bij Muziekvereniging St. Gregorius en bij het overkoepelend orgaan van Westlandse muziekverenigingen is decorandus al ruim 20 jaar betrokken. Hij verricht hand-en-spandiensten tijdens evenementen, maakt de zaal klaar en verleent hulp bij de muziekexamens. Ook was hij mantelzorger voor ouders en schoonouders. Hij is vanaf 2000 buddy/mantelzorger voor zijn jongere broer. Daarnaast maakt de heer Berendse deel uit van de patiëntenraad Craayenburch. Sinds 2001 biedt hij logistieke hulp aan Popkoor Timeless.

Echtpaar N.E. (Netty) Blansjaar-Weerheijm en L. (Leon) Blansjaar uit Wateringen biedt sinds 1985 pleegzorg aan in totaal 18 kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het betrof crisisopvang en kort- en langdurende bijzondere opvang, variërend van enkele weken tot vele jaren. Deze pleegzorgactiviteiten gaan tot op heden door. Door de pleegzorghulp hebben zij de kinderen een stabiele en veilige omgeving gegeven. Daarnaast is mevrouw Blansjaar organist, sinds 1992 bij Woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg en sinds 1997 bij de oecumenische dienst in het HagaZiekenhuis.

De heer F.H. (Frans) Boers uit Monster is sinds 1970 penningmeester en jeugdleider bij de Monsterse Damvereniging (MDV). Als jeugdleider geeft hij wekelijks les aan de jeugdleden. Daarnaast ontwikkelt hij lesmateriaal voor de jeugdleden en weet hij de jeugd in de regio te enthousiasmeren voor de damsport. Decorandus weet damtalent te ontdekken, waardoor op dit moment meerdere jeugdleden op nationaal niveau spelen, deelnemen aan het NK en naar internationale toernooien worden afgevaardigd. Hij organiseerde diverse sponsoractiviteiten om deze reizen mogelijk te maken. De heer Boers begeleidt deze jeugdleden. Tijdens de coronaperiode heeft hij digitaal materiaal ontwikkeld voor de leden en probeert hij uitdagingen voor hen te zoeken.

Mevrouw J. (Jeannine) Engels uit Monster heeft zich van 1980 tot 1990 ingezet als secretaris van de Vereniging Openbaar Onderwijs in haar woonplaats. Zij was politiek actief van 1990 tot 2000 als raadslid in de voormalige gemeente Monster. Daarnaast heeft zij het levensbeschouwelijk onderwijs opgezet bij de Willemsschool in Monster. Van 1995 tot 2012 was zij lid van de commissie Toezicht Politiecellen Haaglanden. Zij bezocht locaties en schreef verslagen en rapportages. Van 1997 tot 2004 was mevrouw Engels vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk Monster. Zij zette zich in voor de opvang van de gezinnen door juridische hulp te bieden en hen kennis te laten maken met het leven in Nederland. Van 2005 tot 2010 deed zij dat voor Stichting Vluchtelingenwerk Westland. Gedurende 15 jaar (2000-2015) was mevrouw Engels actief lid van de klachtencommissie van de Stichting WoonZorgcentra Haaglanden. Gedurende 16 jaar (1999-2015) was zij bestuurslid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland als secretaris van de fractie van Water Natuurlijk. Van 2007 tot 2017 heeft mevrouw Engels zich ingezet als secretaris en vrijwilliger van Stichting Vrienden van Molen De Vier Winden. Zij stelde het bulletin van de stichting samen en zette zich onder andere in voor de molenbiotoop en de aanpassing van het Ontwerp Ruimtelijke Ordening Provincie Zuid-Holland. Van 2009 tot 2013 was zij bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Humanistisch Verbond Haaglanden. Ze was actief in de kascontrolecommissie en was medeorganisator van de jaarlijkse interreligieuze bijeenkomst op Prinsjesdag. Sinds 2016 is decoranda portefeuillehouder voor Westland bij de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken. Sinds 2017 mag de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Natuurlijk Delfland op haar rekenen als vertegenwoordiger van de werkgroep Behoud Westlandse Kust. In 2017 is mevrouw Engels ook gestart als vrijwilliger bij de werkgroep Bescherm de Westlandse Kust van het Samenwerkingsverband Platform Natuur-Westland. Ook is betrokkene vrijwilliger bij de Openbare Bibliotheek Monster en lid van de medezeggenschapsraad van het Haagse Gymnasium Haganum.

De heer L.W.M. (Leo) Groenewegen uit De Lier is sinds 1970 penningmeester van kerkkoor Cantemus Domino en vrijwilliger bij de St. Adrianusparochie in Naaldwijk. Decorandus zit in de organisatie van de jaarlijkse uitgaansdag en de jaarlijkse kaartavond van het koor. Sinds 1989 zit de heer Groenewegen in de organisatie van de Oogstdankdag van de parochie. De heer Groenewegen verzorgt de inkoop van het fruit, het opmaken van de mandjes en het bezorgen hiervan bij zieken en ouderen. Sinds 2010 is hij collectant voor de kerkbijdrage. Daarnaast zet de heer Groenewegen zich sinds 1994 in als clubscheidsrechter bij vele voetbalwedstrijden voor RKVV Westlandia. Daardoor kunnen anderen wekelijks voetbalwedstrijden in competitieverband spelen. Ook zet decorandus zich sinds 2008 in als collectant voor Alzheimer Nederland, met name in het buitengebied van Naaldwijk.

Mevrouw K.M.C. (Claire) de Groot-Heppe uit Poeldijk heeft zich sinds 2000 ingezet ten bate van de samenleving, in het bijzonder voor de kern Poeldijk. Tijdens haar werkzame leven heeft zij hand- en spandiensten verleend aan buren en mensen die zij kende in Poeldijk. Van 2003 tot 2016 was mevrouw De Groot-Heppe gastvrouw en publieksbegeleider bij het educatief centrum Dario Fo. Van 2005 tot 2019 zette decoranda zich wekelijks in voor de ouderen in Poeldijk, als kokkin voor de ouderen die nog zelfstandig wonen in Poeldijk. Daarnaast organiseerde zij diverse activiteiten als vrijwilliger bij Vitis Welzijn, in wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk. Dat doet mevrouw sinds 2006 ook als vrijwilliger bij zorgorganisatie Pieter van Foreest voor de Terwebloem, voorheen het verzorgingstehuis De Witte Brug. Hier zet zij zich in met organisatie van de activiteiten en als gastvrouw. Daarnaast behoort mevrouw De Groot-Heppe tot het keukenteam en brengt zij maaltijden rond bij de bewoners. Ook is zij sinds 2006 actief voor de bezoekersdienst van de Zonnebloem, afdeling Poeldijk als gastvrouw en voor het bezoekwerk. Daarnaast organiseert zij (mede) de activiteiten en begeleidt zij de scholieren in het kader van hun maatschappelijke stage. Ook is betrokkene sinds 2000 collectant voor KWF Kankerbestrijding.

De heer J. (Jenne) de Haan uit Monster heeft zich van 1997 tot en met 2001 voor de Protestantse Kerk Naaldwijk ingezet als pastoraal werker. Hij bracht wekelijks huisbezoeken en was tijdens de ontmoetingsavonden actief. Sinds 2010 is de heer De Haan lid van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente in Monster. Hier heeft decorandus verschillende functies gehad, waaronder het onderhoud van de gebouwen (2010-2019). In de jaren 2015-2017 was de heer De Haan lid van de verbouwcommissie en adviseur en coördinator bij de werkzaamheden aan het kerkgebouw en het zalencentrum. Sinds 2018 is hij redacteur en columnist. Ook is de heer De Haan technicus bij beeld- en geluidsuitzendingen van de zondagse kerkdiensten. Daarnaast is hij sinds 2013 bestuurslid van Stichting Protestants Christelijke Ouderenhuisvesting. Deze stichting heeft 40 wooneenheden in beheer, genaamd De Amandelgaarde. Van 2013 tot 2018 begeleidde hij als lid van de renovatiecommissie de renovatie van 24 woningen. Als bouwkundig adviseur en algemeen coördinator was de heer De Haan het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Ook onderhoudt hij nog de tuin en is hij lid van de renovatiecommissie ten behoeve van de renovatie van zeven bungalow-woningen en de vernieuwing van de daken van acht woningen.

De heer L. (Leo) de Haan uit Monster is sinds 1978 vrijwilliger bij FC 's-Gravenzande. Decorandus zet zich wekelijks tientallen uren in en heeft bijgedragen aan een financieel gezonde vereniging. Van 1978 tot 1982 en van 2003 tot 2009 was de heer De Haan bestuurslid van de 's-Gravenzandse sportvereniging. Tussen 2008 en 2010 begeleidde hij de fusie tussen twee voetbalverenigingen, waarna hij bestuurslid bleef bij de fusievereniging FC 's-Gravenzande. Sinds 2013 is de heer De Haan lid van de commissie Commerciële zaken en ambassadeur van FC 's-Gravenzande. Ook is betrokkene sinds 2014 toernooidirecteur van het BOAL International Tournament, een jeugdtoernooi waaraan jaarlijks 16 teams uit verschillende continenten deelnemen. Daarnaast zet hij zich tevens in voor Business2Gether, een stichting voor ondernemers en managers die vanuit betrokkenheid bij FC 's-Gravenzande business to business activiteiten ontplooit en daarmee de voetbalclub financieel ondersteunt.

De heer J.J.L.M. (Hans) Heemskerk uit De Lier issinds 1954 onafgebroken vrijwillig actief. De vrijwillige inzet betreft zowel bestuurlijke functies als regulier vrijwilligerswerk. Zijn bestuurlijke kwaliteiten heeft hij op jonge leeftijd ingezet voor Voetbalvereniging VVSB in Noordwijkerhout als jeugdtrainer, lid van de jubileumcommissie en organisator van de maandelijkse kaartavonden. Begin jaren 80 was de heer Heemskerk twee jaar vrijwilliger bij en secretaris van de Haagse Muziekvereniging St. Caecilia. Sinds 1982 is hij actief voor de Lierse gemeenschap als vrijwilliger bij de Parochie H.H. Martelaren van Gorcum in verschillende functies. Zo was hij onderdeel van de Dekenale Raad, lid van het parochiebestuur (onder andere vicevoorzitter), voorganger tijdens AMOS-vieringen, actief lid van de 75-jarig jubileumcommissie en voorganger tijdens de avondwake. Daarnaast was hij lid van het lekenvoorgangersgilde en nog steeds organiseert betrokkene kerkveilingen, kaartavonden en kerkrondleidingen. Van 1995 tot 2014 kwam daar een functie bij als bestuurslid van het Comité 4 mei De Lier. De heer Heemskerk realiseerde in deze functie mede het herdenkingsmonument. Van 2005 tot en met 2018 was hij actief voor de provinciale afdeling Zuid-Holland van de Zonnebloem als bestuurslid en vrijwilliger. Hij initieerde en organiseerde de vakanties voor sociaal geïsoleerde senioren. Ook zette hij zich in voor de activiteiten van plaatselijke afdelingen, zoals de activiteiten bij het Varend Corso Westland. De heer Heemskerk verrichtte allerlei hand- en spandiensten voor maatschappelijke organisaties en de samenleving gedurende 67 jaar, waarvan ruim 39 jaar voor de Westlandse gemeenschap.

De heer H.A.M. (Hans) van der Hoeven uit ’s-Gravenzande is sinds 2003 intensief actief als vrijwilliger. Sinds 2003 als vrijwilliger bij de klussendienst en vervoersdienst van Vitis Welzijn. In 2013 werd hij tevens lid van de vrijwilligersraad van Vitis Welzijn en vanaf 2019 voorzitter. De heer Van der Hoeven helpt met kleine klusjes in en rond het huis en hij begeleidt en vervoert mensen naar het ziekenhuis of fysiotherapie. Van 2006 tot 2010 was hij betrokken als oprichter en vrijwilliger bij Kringloopwinkel De Recycling (22 vrijwilligers). Decorandus was verantwoordelijk voor de inrichting van het pand en functioneerde als hoofd van de afdeling meubels. In 2008 werd hij medeoprichter en daarna bestuurslid en vanaf 2016 voorzitter van het bestuur van Serviceflat Het Oude Land (8 wooneenheden). Daar heeft hij met zijn achtergrond als aannemer veel tijd besteed aan het begeleiden van de renovatiewerkzaamheden aan de gebouwen. Sinds 2010 werd betrokkene medeoprichter en voorzitter van Kringloopwinkel Re-Sell, een organisatie waarvan de netto-opbrengsten onder goede doelen worden verdeeld. Deze organisatie werkt met 65 vrijwilligers en de jaarlijkse opbrengst komt ten goede aan regionale en internationale goede doelen. Naast zijn voorzitterschap is hij minimaal één dagdeel per week actief in de winkel. Sinds 2010 is de heer Van der Hoeven tevens klusvrijwilliger bij Stichting DOEL en repareert hij meubels.

Mevrouw A.G.J. (Jeanne) Hoogervorst-Middelburg uit Wateringen is al jaren vrijwillig actief in het maatschappelijk leven van Wateringen. 32 jaar (1968-1990) heeft decoranda vrijwillig de kantine- en bardienst gedraaid bij omnivereniging Velo. Als gastvrouw stond zij in het weekend in de keuken, de bar en de snoephoek. Daarnaast zette zij zich in bij de schoonmaak. Sinds 2001 is mevrouw Hoogervorst-Middelburg gastvrouw bij Vitis Welzijn. Tweemaal per week serveert zij de koffie in en zet zij zich in als gastvrouw in de gezamenlijke ruimte van Terra Nova.

Mevrouw M.C. (Mariëtte) Koppert-Verschoore uit Poeldijk is haar vrijwillige inzet in 1971 begonnen als gastgezin voor buitenlandse koren. Uit diverse Oost-Europese landen, Denemarken en de Filipijnen ontving zij kinderen voor diverse kooruitwisselingsprojecten en festivals. Ook was ze lid van de kookstaf tijdens het jeugdkamp van Deo Sacrum in de jaren 2004-2009. Daarnaast heeft decoranda zich bestuurlijk ingezet voor het katholiek basisonderwijs in Poeldijk. Ze was actief als secretaris van Stichting Katholiek Onderwijs Poeldijk SKOP (waaronder twee basisscholen vielen) en zat een aantal jaren in de sollicitatiecommissie. Sinds 1983 is zij ook actief voor de RKH Bartholomeusparochie, onder andere als voorzitter van de parochieraad en nu regelmatig als lectrice. Ook heeft zij in deze periode de Stichting Sociëteit Samen Sterk Westland opgericht, die speciale aandacht besteedt aan mensen met een lichamelijke beperking. In de jaren 2001 t/m 2016 organiseerde mevrouw Koppert-Verschoore het Poeluks Dictee tijdens de Feestweek Rondje Poeldijk. Sinds 2004 is zij vrijwilliger (lotenverkoop, gastvrouw), lid van de bezoekdienst en sinds 12 jaar bestuurslid (secretaris) van De Zonnebloem in Poeldijk. Ook coördineert ze het bezoekwerk. Van 2006 t/m 2018 was betrokkene vrijwilliger bij de bibliotheek in Poeldijk. Van 2007 t/m 2019 heeft zij zich ingezet voor het cultureel erfgoed van Westland, de druiventeelt, als gastvrouw van bezoekerscentrum de Westlandse Druif. Tijdens het druivenseizoen gaf zij voorlichting in het themapark. In haar woonomgeving is zij sinds 2013 organisator van de Commissie Lief en Leed voor alle bewoners van Het Endhof Gantelzicht. Vanaf 2014 tot de coronacrisis was zij nog wekelijks een dagdeel actief bij het wisselen/bezorgen van de boeken voor de ouderen in De Terwebloem. Daar fleurde zij ook als gastvrouw het leven van de bewoners op en ondersteunde zij bij pastorale diensten van de Pastorale Raad op de afdeling kleinschalig wonen en de afdeling voor dementerenden.

De heer B.P.A. (Ben) van Lier uit Poeldijk is ruim 20 jaar actief als veelzijdig vrijwilliger voor de Haagse Modelboot Club (HMBC) en haar 80 leden. Decorandus is de motor achter deze vereniging en stelt de leden in staat op een verantwoorde manier gebruik te maken van de accommodatie. Hij staat achter de bar, verzorgt de inkoop, maakt schoon en ondersteunt de leden bij activiteiten. Daarnaast draagt hij bij aan het clubblad en vervoert hij de oudere leden. Sinds 2003 is de heer Van Lier intensief mantelzorger voor een tante en andere oudere familieleden. De verdiensten zijn van groot belang, omdat zij daardoor zelfstandig kunnen blijven wonen. Verder vervoert en begeleidt hij zijn tante naar en bij (dokters)bezoeken, onderhoudt hij het huis en de tuin, doet hij boodschappen en houdt hij de (financiële) administratie bij. Sinds 2000 is de heer Van Lier vrijwilliger bij Snoek Promo Poeldijk, waar hij zich inzet als bezorger en hand- en spandiensten levert.

De heer P. (Piet) Pool uit Wateringen heeft zich sinds 1989 in diverse (bestuurs)functies onafgebroken ingezet voor de Fietstourclub Westland, onder andere als secretaris, ledenadministrateur, redacteur en organisator van toertochten en wekelijkse fietstochten voor leden ouder dan 55. Van 1993 tot 2001 was hij als bestuurslid verantwoordelijk voor de ledenadministratie en was hij hoofdredacteur van het clubblad Dikke Band. Door het vrijwilligerswerk konden honderden leden van alle leeftijden genieten van de vele fietstochten van de tourclub. Gedurende 14 jaar (2002-2016) was de heer Pool vrijwilliger bij de St. Jozefbasisschool in Wateringen. Hij zamelde oud-papier in, opdat de school met de opbrengsten extra activiteiten kon organiseren of leermiddelen kon kopen voor de leerlingen. Van 2005 t/m 2015 was hij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Hij zette zich in voor het kunstrijden, in het bijzonder voor de Challenge Cup en de Junior Grand Prix wedstrijden. Daarnaast verzorgde decorandus in de jaren 2009-2013 computerles aan ouderen bij de Stichting Vrienden Ouderen Wateringen en Kwintsheul. Sinds 2013 is hij redactielid van de nieuwsbrief van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Wateringen en helpt hij mee met de verspreiding van het KBO-blad. Verder is de heer Pool sinds 2013 medewerker groen en algemeen onderhoud bij de Stichting Waterman Natuurlijk.

De heer A. (Aad) Poot uit De Lier was quaestor bij een particuliere synode in de jaren ‘70. Hij was politiek actief van 1990 tot 1994 als raadslid voor het CDA in de voormalige gemeente De Lier. Van 1995 tot 2005 heeft de heer Poot verschillende functies bekleed als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente De Lier. Hij was afwisselend ouderling, lid van de beroepingscommissie en voorzitter van de beheercommissie en speelde een grote rol bij de verkoop van de Johanneskerk en de verbouwing van de Vredekerk. Bij het Rode Kruis in De Lier heeft hij zich 16 jaar lang ingezet als veelzijdig vrijwilliger in diverse functies. Vanaf 1999 was hij 13 jaar bestuursvoorzitter en daarnaast was hij onder andere vrijwillig administrateur van de portefeuille vrijwilligersmanagement en verantwoordelijk voor de tweejaarlijkse vrijwilligersdag. Ook bekleedde de heer Poot de functies van voorlichter en plaatsvervangend collectecoördinator. Sinds 1999 zet de heer Poot zich in als vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Triangel in De Lier. Betrokkene ondersteunt bij de activiteiten, zoals het maken van muziek en kerkdiensten en schenkt koffie op de afdelingen. Sinds 2006 is de heer Poot tevens organist bij het Reinier de Graaf Gasthuis tijdens de kerkvieringen.

De heer G.J. (Geert Jan) Scholtens uit ’s-Gravenzande begon in 1987 als coach/elftalleider van de jeugdteams van voetbalvereniging FC 's Gravenzande (voorheen SV 's-Gravenzande). Verschillende functies zijn de revue gepasseerd: elftalleider (1988-2005), wedstrijdsecretaris (1990-2007), jeugdbestuurslid (1995-2001) en bestuurslid wedstrijdzaken (2001-2007). Sinds 2007 is hij coördinator wedstrijd- en scheidsrechterszaken. Tevens is hij de kartrekker van het bedrijventoernooi (voor veel bedrijven uit Westland en omstreken). Met zijn vrijwillige bestuurlijke activiteiten heeft hij zich gedurende 33 jaar ingezet voor de voetbalsport in 's-Gravenzande en daarmee anderen gestimuleerd tot sportieve prestaties. Verder heeft de heer Scholtens zich in de jaren '80/'90 bestuurlijk ingezet voor Stichting Openbaar Onderwijs in Westland en was hij politiek actief voor de VVD in de voormalige gemeente 's-Gravenzande. Ook was de heer Scholtens van 2014 tot 2019 gastdocent op het Scheepvaart en Transportcollege.

Mevrouw L.C.M. (Loes) Scholtes-Goemans uit Kwintsheul is sinds 2003 actief als vrijwilligers voor verschillende Westlandse organisaties. Sinds 2008 is zij betrokken bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) als secretaris (sinds 2010) en coördinator lief en leed. Sinds 2017 bekleedt zij de functie van voorzitter van de bridgeclub KBO Kwintsheul. Ook was zij secretaris van de KBO, regio DWO (afdelingen Delft, Westland en Oostland). Daarnaast is mevrouw Scholtes-Goemans contactpersoon voor de woningbouw in Kwintsheul. Als vrijwilliger van het eerste uur was zij vanaf 2003 bij SeniorWebWestland betrokken. Tot 2014 heeft zij diverse cursussen verzorgd en ondersteuning geboden aan de senioren op onder andere de leslocatie Bibliotheek Het Venster in Naaldwijk. Voor Stichting Dorpshuis Kastanjehof heeft mevrouw Scholtes-Goemans zich in de jaren 2009 t/m 2014 als bestuurslid verdienstelijk gemaakt.

De heer M.T. (Martin) Vierbergen uit Kwintheul issinds 1998 bestuurlijk en veelzijdig actief voor Muziekvereniging St. Gregorius in Kwintsheul. Bij de muziekvereniging met haar 141 leden heeft de heer Vierbergen tot 2009 de functie van penningmeester gehad en vanaf 2009 is hij algemeen bestuurslid. De heer Vierbergen breidde het instrumentarium uit en coördineerde de verbouwing van het verenigingsgebouw en de latere verhuizing naar een nieuwe locatie. Daarnaast zet hij zich in voor het aanvragen van de subsidies, het werven van fondsen en het uitbreiden van het donateurenbestand. Hij is voorzitter van de slagwerkgroep en heeft zich buitengewoon ingezet om de slagwerkgroep om te vormen naar een percussiegroep. Ook is hij muziekdocent voor de jeugd en verricht hij hand- en spandiensten voor de vereniging.

De heer M. (Theo) Vrij uit Monster issinds 1985 vrijwillig actief voor de Hervormde Gemeente Monster. Jarenlang (1985-2002) heeft hij zich ingezet als kerkvoogd en als lid van het College van Kerkrentmeesters. Vanaf 2004 verzorgt hij de financiële administratie van de diaconie en coördineert hij de distributie van het kerkblad. Ook vervulde hij een bestuurlijke functie bij gebouw De Haven, een kerkzaal die hoort bij de Hervormde Gemeente Monster. Sinds 2012 zet de heer Vrij zich bestuurlijk in voor de Stichting Protestants Christelijke Ouderenhuisvesting. Deze stichting heeft 40 wooneenheden in beheer, genaamd De Amandelgaarde. Deze wooneenheden bieden huisvesting aan ouderen, zodat zij langere tijd zelfstandig kunnen blijven wonen. De stichting vervult hiermee een belangrijke maatschappelijke rol. Naast de bestuurlijke functie als penningmeester, vervulde de heer Vrij ook een belangrijke rol als lid van de renovatiecommissie ten tijde van de renovatie en de herindelingen van de woningen.

De heer ir. A.A.M. (Andre) van Wingerden uit Poeldijk zet zich al sinds 1987 onafgebroken in voor Voetbalvereniging Verburch. Mede dankzij zijn inzet kunnen jeugdleden en senioren wekelijks de voetbalsport beoefenen. Als lid van het jeugdbestuur organiseert de heer Van Wingerden de faciliteiten (trainers, leiders, trainingsfaciliteiten en wedstrijdvelden), maar ook nevenactiviteiten voor de jeugdige spelers, zoals jeugdkampen en het jubileumtoernooi. Sinds 1999 is decorandus ook wedstrijdsecretaris en contactpersoon voor de KNVB voor junioren- en damesvoetbal Verburch. Verder verzorgt hij de keuring van de velden en organiseert hij mede de evenementen en fondsenwervende activiteiten.