NAALDWIJK - De herontwikkeling van de oude brandweerlocatie aan de ’s-Gravenzandseweg in Naaldwijk kan officieel van start. De gemeenteraad van Westland heeft dinsdagavond 18 februari ingestemd met aanpassing van de grondexploitatie. Daarmee wordt een volgende stap gezet in de realisatie van 36 koopappartementen op deze locatie voor de ouderenwoongroep ‘De oude Veiling’.

“Een mooie stap”, noemt wethouder Gardien-Reinders (Ruimtelijke Ontwikkeling) de beslissing van de gemeenteraad. “De eerste gesprekken over herontwikkeling van deze locatie, onder meer door senioren die hier graag een woonvoorziening voor ouderen willen realiseren, stammen al uit het begin van deze eeuw. We zijn blij dat er nu een akkoord is bereikt en de voorbereidingen voor de realisatie kunnen worden gestart.”

Het plan omvat een appartementengebouw van drie lagen met in totaal 36 appartementen en is door Boele & Van Eesteren in samenwerking met HET architectenbureau uitgewerkt voor de ouderenwoongroep ‘De oude Veiling’ uit Naaldwijk. Het gebouw krijgt een duurzaam karakter en een divers woningaanbod met vijf sociale, zeven bereikbare en 24 vrije sector koopappartementen.

In 2008 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om in overleg met een groep senioren en woningcorporatie Vestia te onderzoeken of de brandweerlocatie geschikt is te maken voor huisvesting van de ouderenwoongroep. Vestia is daarna afgehaakt als ontwikkelaar en die rol is overgenomen door Boele & van Eesteren.

Het proces van planvorming was niet eenvoudig en heeft daardoor langer geduurd. Er waren aanpassingen aan het bouwplan nodig en in de grondprijsonderhandelingen speelden het veranderende woningbouwprogramma, stijgende bouwkosten en wijzigingen in wetgeving (gasloos bouwen) een vertragende rol.

Toch werd in december 2019 overeenstemming bereikt tussen de gemeente en Boele & Van Eesteren. In de komende periode wordt de overeenkomst door beide partijen ondertekend en het wijzigingsplan vastgesteld. Daarna kunnen de vergunningen worden verleend. De appartementen gaan naar verwachting volgens de ontwikkelaar rond april 2020 in de verkoop. De start bouw van de appartementen volgt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020. Wethouder Gardien-Reinders: “Na al die jaren van plannen maken, lijkt het erop dat enkele van de initiatiefnemers van het eerste uur hun droom van een duurzame woning op deze plek alsnog gerealiseerd gaan zien.”