NAALDWIJK - Nederland en Vietnam werken al jaren nauw samen op het gebied van land- en tuinbouw en hebben dit vastgelegd in een Strategic Partnership Arrangement (SPA). Om deze samenwerking verder te intensiveren, bracht de Vietnamese minister van landbouw en plattelandsontwikkeling, Nguyen Xuan Cuong, een bezoek aan World Horti Center in Naaldwijk op 10 december jl. Samen met zijn 35-koppige delegatie liet hij zich in World Horti Center onderdompelen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van tuinbouwinnovatie- en educatie. Bouke Arends, burgemeester van gemeente Westland, ontving de minister en zijn gevolg.


De interesse van de minister en zijn delegatie lag vooral in de wijze waarop Nederland de keten van teler tot consument organiseert. In Vietnam is met name het gebied Dalat een grote professionaliseringsslag aan het maken op tuinbouwgebied. Dit is nodig om in de groeiende en veranderende consumptievraag in het Zuidoost-Aziatische land te voorzien. Vietnam is in de regio de snelst groeiende economie, waarbij de land- en tuinbouwsector verantwoordelijk is voor ongeveer twintig procent van het Bruto Binnenlands Product.

“Een goede relatie met de Vietnamese overheid bepaalt in grote mate het succes van het Nederlandse bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om hun positie in Vietnam verder uit te bouwen. Het bezoek aan World Horti Center heeft deze band verstevigd, waar onder één dak het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en de lokale overheid aanwezig zijn en elkaar versterken”, aldus Angelique de Wit, verantwoordelijk voor Public Affairs in World Horti Center.

Minister Cuong kreeg uitleg over de rol van World Horti Center en de unieke positie van gemeente Westland in de wereldwijde glastuinbouw. Daarnaast gaf Henk van Eijk (Kenlog) een presentatie over het Netherlands Vietnam Horti Businsess Platform, waarin Nederlandse en Vietnamese bedrijven samenwerken om bij te dragen aan verdere ontwikkeling van de Vietnamese tuinbouw- en sierteeltsector. Ook kwam de samenwerking tussen Lentiz | MBO Westland en Vietnam aan de orde, onder andere door twee studenten die net zijn teruggekeerd van een stage in het land.