NAALDWIJK - Op 20 augustus zijn 42 inwoners uit onze gemeente, waaronder 18 kinderen, officieel Nederlander geworden. Ten overstaan van loco-burgemeester Albert Abee werd tijdens de naturalisatieceremonie, de eerste sinds de coronacrisis, de Verklaring van Verbondenheid afgelegd. Hiermee geven de nieuwe Nederlanders aan alle rechten en plichten te erkennen die bij het Nederlands staatsburgerschap horen.


Om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen moet onder andere het inburgeringstraject worden doorlopen. Daarbij moeten de kandidaten aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en cultuur en leggen zij een taaltoets af.