NAALDWIJK - Het parkeerterrein van het Prinsenbos in Naaldwijk is vanaf 24 april tussen 9.00 en 17.00 uur volledig afgesloten. Buiten dit tijdsvenster wordt de helft van het parkeerterrein opengesteld voor bezoekers. Ook worden maatregelen getroffen om parkeren op de naastgelegen parkeerstrook aan de Grote Achterweg onmogelijk te maken. De parkeerplaatsen bij de stranden blijven afgesloten.


Met de afsluiting van de parkeerterreinen wil de gemeente het bezoek aan het Prinsenbos en de stranden ontmoedigen. Afgelopen zondag moest het Prinsenbos ontruimd worden omdat er te veel mensen tegelijkertijd aanwezig waren en de afstandsregel van 1,5 meter niet in acht werd genomen.

Niet barbecueën in recreatiegebieden
De overige recreatiegebieden in Westland blijven vooralsnog gewoon open maar met de herhaalde oproep toch vooral afstand te bewaren. Barbecueën in de recreatiegebieden is niet toegestaan. In Westland gaat het om de volgende gebieden:

 • Wollebrand
 • Plas van Alle Winden
 • Poelzone
 • Solleveld
 • Zwethzone
 • De Zweth
 • Hofpark
 • ’t Kraaiennest (gemeentegrensgebied De Lier)
 • De ’s-Gravenzandse Bosjes
 • Staelduinse Bos
 • Het Prinsenbos
 • Park De Lierhout
 • Strand

Regels blijven onverminderd van kracht

Ondanks het feit dat het kabinet op 21 april heeft aangegeven dat er voor kinderen en jongeren voorzichtig meer ruimte komt, blijven de regels die de afgelopen weken golden onverminderd van kracht (ook voor kinderen en jongeren):
• 1,5 meter afstand houden van elkaar
• Maximaal twee personen bij elkaar in de openbare ruimte (geldt niet voor gezinnen).
• Recreatief varen met maximaal 2 personen of alleen in gezinsverband.
• Buiten het eigen gezin maximaal drie personen op visite in de eigen woning.
• Samenkomsten in hokken of andere gelegenheden met meer dan 2 personen zijn niet toegestaan.
• Gebruik van (bedrijfs)kantines buiten werktijd wordt aangemerkt als horeca en is dus niet toegestaan.

De regels worden strikt gehandhaafd door de politie en de boa’s. Bij constatering van overtredingen worden flinke boetes uitgedeeld.

Verbod op evenementen

Voor evenementen geldt een verbod tot 1 september. De gemeente krijgt in toenemende mate verzoeken om kleinschalige evenementen te mogen organiseren. Hoe goed deze ook vaak bedoeld zijn, ze zijn niet toegestaan. De algemene oproep is zoveel als mogelijk thuis te blijven en contact met elkaar te mijden. Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden (waar Westland onder valt) geldt een noodverordening. Deze noodverordening verbiedt samenkomsten, zelfs als maatregelen worden getroffen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Onderwijs en sport

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang mogen onder voorwaarden op 11 mei hun deuren weer openen. De Westlandse basisscholen zijn onderling en met de gemeente in overleg over de voorbereidingen die nodig zijn om dit mogelijk te maken.

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij vanaf 29 april weer in de buitenlucht in georganiseerd verband mogen trainen. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan.
Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar krijgen meer ruimte om georganiseerd te sporten in de buitenlucht. Zij dienen wel de afstandsregel van 1,5 meter in acht te nemen. De gemeente overlegt met een afvaardiging van de Westlandse sportverenigingen over het implementeren van de nieuwe regels. Uiterlijk begin volgende week ontvangen alle sportverenigingen een brief van de gemeente met daarin de maatregelen en de rol van sportverenigingen, zodat zij weten wat van hen verwacht wordt in de nieuwe situatie.