'S-GRAVENZANDE - Ruim twee jaar na de verhuizing naar de nieuwe gemeentekantoren aan de Verdilaan en Stokdijkkade in Naaldwijk, is zicht op een nieuwe bestemming voor het gemeentekantoor in ’s-Gravenzande. Vandaag is het voorontwerp bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.


Het voormalige gemeentekantoor wordt omgetoverd tot een complex waar in totaal 27 woningen worden gerealiseerd. Het woningbouwprogramma bevat 14 huurappartementen in de categorie betaalbaar /middensegment en 13 appartementen in de categorie duur . Ook krijgt het gebouw een maatschappelijke functie om indien mogelijk de bibliotheek en Vitis te kunnen huisvesten. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor wat horeca en is er een ruime binnentuin.

Om dit alles te kunnen realiseren wordt een gedeelte van het gebouw gesloopt, maar blijft het rijksmonument aan de Langestraat behouden. Deze wordt gerestaureerd.

Vragen

Wethouder Cobie Gardien (Ruimtelijke Ordening) is blij dat de ruimtelijke procedure voor het voormalige gemeentekantoor is gestart. “Ik krijg regelmatig vragen wanneer er nu eindelijk iets zou gaan gebeuren met het gebouw aan de Graaf Willem II straat. Dat is ook begrijpelijk aangezien al in 2017 bekend was dat New Lake het gebouw zou gaan ontwikkelen. Maar de ruimtelijke uitwerking kost nu eenmaal veel tijd. Gelukkig zijn we met dit voorontwerp bestemmingsplan weer een stap dichterbij”.

Prijsvraag

In 2017, toen het gemeentekantoor leeg kwam te staan, schreef de gemeente een prijsvraag uit. De inschrijving van New Lake voldeed het meest aan de door de gemeente gestelde eisen en mocht zo overgaan tot uitwerking van hun plannen.

Vervolg

Het ontwerp bestemmingsplan ligt nu zes weken ter inzage. De binnengekomen inspraakreacties worden al dan niet verwerkt, waarna het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Daartegen kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het bestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl met de naam 'Gemeentehuis 's–Gravenzande –voorbereidingsfase bestemmingsplan’.