WESTLAND - Vanwege werkzaamheden voor de uitbreiding van het warmtenet in Westland, is de Bospolder richting de N213/Burgemeester Elsenweg dicht tussen 4 januari en 29 april. Het verkeer wordt in deze periode omgeleid via de Dortlaan, Zwartendijk, Grote Woerdlaan en Bosweg.


Verkeer vanaf de N213 kan via een versmalde rijstrook wel doorrijden. Voor (brom)fietsers blijft de weg in beide richtingen toegankelijk. Aannemer A. Hak voert het werk voor Trias Westland uit.

Werk met werk combineren
Waar mogelijk wordt werk met werk gecombineerd. Denk hierbij aan de samenwerking van Trias Westland met provincie Zuid-Holland en de gemeente bij de gefaseerde aanleg onder de provinciale weg (N213). Groot onderhoud is daardoor verschoven in planning en werkzaamheden van de provincie en gemeente zijn samengevoegd. Daarmee beperken we de overlast.

Uitbreiding warmtenet
Trias legt een warmtenet aan in Westland waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte. Het warmtenet verbindt de aardwarmtebron met de glastuinbouwondernemers. Het aansluiten op aardwarmte Trias Westland zorgt voor een forse verduurzaming van de Westlandse glastuinbouw.

In de zomer van 2020 is de tweede aardwarmtebron van Trias in Westland aangeboord. En ook de bovengrondse installaties worden gerealiseerd. Om deze duurzame warmte bij glastuinbouwondernemers te krijgen, breiden we het warmtenet van Trias Westland nu verder uit. Deze werkzaamheden starten 4 januari en duren tot medio 2021.

Het warmtenet vervolgt zijn route vanaf Royal FloraHolland in Naaldwijk naar Westland Infra in Poeldijk. Ook in de nabijgelegen Bospolder sluiten een groot aantal glastuinbouwbedrijven aan op het warmtenet.

Een warmtenet bestaat uit twee buizen (één voor toevoer, één voor retour) onder de grond waarmee warmte wordt vervoerd naar kassen en gebouwen met warm water. De werkzaamheden voeren we vanaf de Hofstraat tot aan Westland Infra in fases uit.

Meer informatie vindt u op de website van Trias Westland.