NAALDWIJK - Het onderbrengen van Oekraïense vluchtelingen verloopt via een landelijk coördinatiepunt. Bij dit centrum, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en de veiligheidsregio's, worden de vluchtelingen verdeeld over opvangplekken in het land. Ook de gemeente Westland krijgt de vluchtelingen via dit coördinatiepunt toegewezen via de Veiligheidsregio Haaglanden. Er is vooralsnog geen ruimte om vluchtelingen te plaatsen in gemeentelijke opvanglocaties die via particuliere initiatieven naar Westland worden gehaald, hoe goed bedoeld deze initiatieven ook zijn.


Vlugtenburg

Vakantiepark Vlugtenburg heeft tot half mei ongeveer 100 opvangplekken beschikbaar. Op 11 maart is hier een groep van ruim 80 vluchtelingen ondergebracht in safaritenten en bungalows. Inmiddels zijn verschillende mensen vertrokken naar andere opvanglocaties in de regio (buiten Westland), bijvoorbeeld om herenigd te worden met familie of vrienden. De gemeente verwacht op 18 maart een nieuwe groep Oekraïners te zullen onderbrengen in dit park.

Fletcher Hotels

Deze week heeft de gemeente met Fletcher Hotels overeenstemming bereikt over het afhuren van het Fletcher Hotel-Restaurant Carlton in Naaldwijk. Het gaat om maximaal 171 bedden, het restaurant en de vergaderzalen. Er wordt voorzien in eten en drinken. Verwacht wordt dat op 18 maart de eerste vluchtelingen kunnen worden ontvangen.

HomeFlex

HomeFlex (huisvester van arbeidsmigranten) heeft vanaf 25 maart ruimte voor de opvang van 120 vluchtelingen op de locatie Elsenbosch in Naaldwijk. Het gaat om appartementen die zich op de begane grond van het complex bevinden. Ze zijn voorzien van een toilet, douche, keuken, televisie en wifi. De verhuur vindt plaats op basis van logies.

Noodopvang

De genoemde locaties worden ingezet als noodopvang. Het totaal aantal vluchtelingen dat hier terecht kan bedraagt bijna 400. Daarmee heeft Westland een kleine voorsprong op andere gemeenten in de regio. Uitgangspunt van de gemeente Westland is te doen wat op dit moment kan en daarmee gemeenten die op korte termijn niet het gewenste aandeel kunnen leveren te helpen. De extra kosten die daarvoor worden gemaakt worden tussen de gemeenten onderling verrekend. Overigens is het de verwachting dat het aantal langdurige opvangplekken in Westland lager zal liggen dan het genoemde aantal van 400. Mogelijk locaties voor deze semi-permanente opvang worden in beeld gebracht en bepaald wordt wat er nodig is om deze locaties in te richten.

Registratie

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op onderkomen, sociale bijstand, leefgeld en medische zorg. Ook mogen kinderen naar school. Om deze hulp te kunnen bieden is het belangrijk dat alle vluchtelingen zich registreren bij de gemeente. Zij worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt zowel voor de vluchtelingen die zijn ondergebracht in de gemeentelijke locaties als voor degenen die particulier worden opgevangen. Bij de gemeentelijke opvanglocaties geschiedt de inschrijving op locatie. In het geval van particuliere opvang moet hiervoor een afspraak worden gemaakt via uaregistratie@gemeentewestland.nl.