'S-GRAVENZANDE - Twee panden op bedrijventerrein Dijckerhoek in ‘s-Gravenzande zijn door de burgemeester voor een periode van 6 en 3 maanden gesloten omdat er een hennepkwekerij/-stekkerij was gevestigd respectievelijk werd voorbereid.


De genoemde feiten werden op 28 juni jl. tijdens een controle door de politie vastgesteld. De hennepkwekerij/-stekkerij bestond uit 327 moederplanten en 2.740 stekken. In het tweede pand werd een groot aantal aan hennepkweek gerelateerde goederen gevonden, bestemd voor de opbouw van een kweekruimte zoals in het eerste pand.

De panden zijn gesloten op grond van de Opiumwet en het Damoclesbeleid gemeente Westland 2020. Met de sluiting beoogt de burgemeester het signaal af te geven dat de geconstateerde feiten onacceptabel zijn. Daarnaast is de sluiting gericht op het voorkomen van een nieuwe verstoring van de openbare orde en verdere aantasting van het werk- en leefklimaat.

Los van de door de burgemeester opgelegde maatregelen vindt ook strafrechtelijke vervolging plaats.