WESTLAND - De gemeente Westland verleent bij de heropening medewerking aan verruiming van de terrassen in de Westlandse dorpen. Uitgangspunt is dat ondernemers dezelfde terrasopzet kunnen plaatsen als normaal gesproken.


Waar mogelijk wordt ook medewerking verleend aan afwijkende verzoeken. Bij de indeling van de terrassen moet expliciet rekening worden gehouden met de afstandseis van 1,5 meter. Hierbij moet een veilige en verantwoorde doorstroming van het wandelend publiek gewaarborgd te zijn.

De terrasopstelling moet verder voldoen aan de gebruikelijke veiligheidscriteria. Zo moet de doorgang voor de hulpdiensten voldoende breed zijn en moeten nooduitgangen over de hele breedte worden vrijgehouden. Ook mag de terrasopstelling geen hinder veroorzaken voor het verkeer.