NAALDWIJK - Burgemeester Bouke Arends heeft een pand in de Hovenierstraat in Naaldwijk voor een maand gesloten in verband met de vondst van een hennepkwekerij en -stekkerij.


Met de sluiting wil de burgemeester een signaal afgeven dat de geconstateerde feiten onacceptabel zijn en de bekendheid van het bedrijfspand als locatie waar productie van softdrugs plaatsvindt, teniet te doen. Tevens is de sluiting van het bedrijfspand gericht op het voorkomen van een nieuwe verstoring van de openbare orde en precedentwerking en een verdere aantasting van het werk- en leefklimaat.

De burgemeester kan op grond van het gemeentelijke Damoclesbeleid een pand voor maximaal zes maanden sluiten als er een hennepkwekerij wordt aangetroffen. In dit geval is de hennepkwekerij reeds kort na de vondst (april 2022) ontmanteld en is het pand vanaf dat moment niet meer in gebruik. Daardoor is er geen loop meer naar het pand. Dit gegeven en het feit dat de eigenaar van het pand er redelijkerwijs alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat er door een huurder een hennepkwekerij zou worden gevestigd, maakt dat een kortere sluitingsduur rechtvaardig wordt geacht.

De bevoegdheid van de burgemeester om een pand met hennepkwekerij te sluiten vloeit voort uit de Opiumwet. Het opleggen van een last onder bestuursdwang (sluiting) door de burgemeester staat los van strafrechtelijke vervolging.