NAALDWIJK - Wethouder Piet Vreugdenhil en directeur/ bestuurder Liesbeth Koornneef van Vitis Welzijn hebben vandaag de website www.signaalpuntwestland gelanceerd. Bij het Signaalpunt Eenzaamheid Westland kun je een signaal afgeven als je je zorgen maakt om anderen die zich mogelijk eenzaam voelen. Ook als jij je eenzaam voelt, kun je dit hier aangeven.


Minder contact door Corona

Wethouder Piet Vreugdenhil: ,,Juist door het uitbreken van de Coronacrisis hebben inwoners drastisch minder contact gekregen met elkaar, met familie, vrienden, mantelzorgers of zorgaanbieders. Veel activiteiten en vrijwilligerswerk konden niet doorgaan. Uit landelijk onderzoek blijkt dat een kwart van de inwoners zich hierdoor eenzamer is gaan voelen. En, als je eenzaam bent, loop je ook meer risico op gezondheidsproblemen. De hoogste tijd dus om hier samen met o.a. Vitis Welzijn tegen in actie te komen!”

Werkwijze

Zorgen delen kan op verschillende manieren. Het digitale signaalpunt is een extra mogelijkheid. Het doel van het Signaalpunt is om nog meer inwoners die zich eenzaam voelen in beeld te krijgen en te ondersteunen. Directeur/ bestuurder Liesbeth Koornneef: ,,Het meest krachtig is dat mensen eerst met elkaar in contact komen en samen praten over eenzaamheidsgevoelens. Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning, dan kan iemand een signaal afgeven op www.signaalpuntwestland.nl Een professional van Vitis Welzijn kan dan contact leggen en de situatie verkennen. Indien nodig, gewenst én uitsluitend met toestemming van de betrokkene kunnen vervolgstappen gezet worden. We gaan heel zorgvuldig met persoonlijke gegevens om”.

Een tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze maatschappij, ook binnen de grenzen van de gemeente Westland. Om daar wat aan te doen bestaat het project Een tegen Eenzaamheid. Met deze aanpak wil de gemeente eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen en tegengaan, samen met maatschappelijke partners en inwoners.
Het streven is om van 2019-2028 ernstige eenzaamheid van 8% naar 4% terug te dringen. Ook matige eenzaamheid wordt aangepakt: het streven is om eenzaamheid onder jongeren van 34 naar 30% te brengen, bij 18-65 jaar van 38 naar 30% en bij 65 jaar en ouder van 44 naar 36%. Het Signaalpunt Eenzaamheid Westland is onderdeel van deze Westlandse aanpak.