WESTLAND - De seizoensgebonden Westlandse strandpaviljoens mogen deze winter eenmalig onder strikte voorwaarden op het strand blijven staan. De strandtenten blijven gesloten, maar het bespaart de eigenaren de hoge kosten en tijd voor de op- en afbouw.


Het afgelopen seizoen hebben ook de strandpaviljoenhouders te maken gehad met de beperkende maatregelen door het coronavirus. Doordat zij tijdelijk hun deuren moesten sluiten, is het voor de ondernemers financieel een zwaar jaar geweest. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft daarom een verzoek ingediend bij de overheid om deze winter af te zien van het afbouwen van de paviljoens. Hier is gehoor aan gegeven.

Financieel leed verzachten

De beslissing hierover ligt niet alleen bij de gemeente Westland. Ook Rijkswaterstaat en waterschappen hebben daarover wat te zeggen. In onderling overleg is gekeken naar de mogelijkheden en strikte voorwaarden voor het overwinteren van de paviljoens. De verschillende partijen verzachten met deze maatregel het financiële leed van de door de coronacrisis getroffen strandpaviljoenhouders.

Strikte voorwaarden
De tijdelijke strandpaviljoens worden normaal gesproken afgebroken, omdat de kans op schade in het stormseizoen groter is dan in de rest van het jaar. En in de winterperiode krijgt de natuur de tijd om te herstellen van het intensieve gebruik in de zomer. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met de ondernemers. Zo moeten onder andere losse onderdelen van de paviljoens verwijderd worden.