NAALDWIJK - SBO De Diamant in Naaldwijk heeft als eerste school voor speciaal basisonderwijs in Westland het vignet Gezonde School behaald voor het thema ‘Welbevinden’. De leerlingen en het team zijn daar terecht trots op! Het vignet heeft een mooi plaatsje gekregen bij de ingang van de twee locaties (Hoge Woerd en Sint Martinusstraat).


Iedereen kan nu ook vanaf het schoolplein zien dat deze basisschool een Gezonde School is. De Diamant biedt speciale zorg aan speciale kinderen. Hier kan en mag iedereen zichzelf zijn. ‘Laat je schitteren’: daar draait het om!

Fijne, veilige school
Zo’n vignet Gezonde School krijg je niet zomaar. Kinderen, ouders en de medewerkers vormen samen een fijne, veilige school. En daarom is er veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen én van de medewerkers. Zo is het programma Positive Behavior Support (PBS) bijvoorbeeld de basis voor de sociale veiligheid in school. Groepen werken met Kwink, een methode voor sociaal emotioneel leren.

Lekker in je vel
Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Je lekker in je vel voelen zorgt voor betere schoolprestaties en minder schooluitval. De gemeente Westland moedigt scholen aan mee te doen met de Gezonde School-aanpak. GGD Haaglanden helpt Westlandse scholen daarbij. Meer informatie is te vinden op https://www.gezondeschool.nl/.