'S-GRAVENZANDE - Wethouder Piet Vreugdenhil had op 20 november een digitaal gesprek over kindermishandeling met kinderen van groep 6 tot en met 8 van basisschool John F. Kennedy in s’-Gravenzande. Een onderwerp dat past bij de Dag van de Rechten voor het Kind én de Week tegen de Kindermishandeling.


Het thema van deze week was ‘Leren van elkaar’. Daar draaide het ook om: leren van elkaar en kindermishandeling op een laagdrempelige en speelse manier bespreekbaar maken. Dat gebeurde door de kinderen vooraf het kwartetspel Superhelds te laten spelen. Dit spel is onderdeel van een speciale les over dit thema en is ontwikkeld door de GGD en het onderwijs.

In Nederland groeien jaarlijks zo’n 120.000 kinderen op in een onveilige situatie. In de regio Haaglanden maakt gemiddeld één kind per klas thuis geweld mee. De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Daarbij hebben kinderen die mishandeld zijn een grotere kans om dat gedrag later over te nemen. Daarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

Vroeg bespreekbaar maken
Piet Vreugdenhil: “Ieder kind heeft recht op een veilig thuis, de meeste kinderen hebben gelukkig een warm en veilig thuis, maar voor hen die dat niet hebben moeten we als overheid ingrijpen! We mogen dat niet accepteren, hierbij is vroeg signalering cruciaal. Het is goed dat scholen eraan meewerken om kindermishandeling al vroeg bespreekbaar te maken. Maar nog belangrijker is dat we misstanden voorkomen, snel en effectief ingrijpen als ouders, buren, scholen misstanden signaleren. Het maakt mij niet uit wie het signaleert, het gaat om snel en effectief ingrijpen en de situatie verbeteren! En scholen zijn daarbij cruciaal.”

Erover kunnen praten
Voor veel kinderen is school een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Daarom werkt de GGD Haaglanden samen met het onderwijs om kindermishandeling en kinderrechten op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Het kwartetspel Superhelds is daarvan een voorbeeld. Met als belangrijkste boodschap dat kindermishandeling niet normaal is, kinderen er geen schuld aan hebben én dat zij erover kunnen praten met een volwassene die zij vertrouwen. Docenten leren wat zij kunnen doen als zij kindermishandeling signaleren of vermoeden.

Week tegen de Kindermishandeling
In de Week tegen de Kindermishandeling die duurt tot en met 22 november, is er aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Onder andere door de ervaringsverhalen van professionals, ouders en kinderen.

Het verschil maken
Iedereen kan iets doen en het verschil maken. Wie een vermoeden heeft van kindermishandeling kan gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800 – 2000. Want één kind in de klas dat slachtoffer is van geweld is er één te veel.