WESTLAND - Eén van de maatregelen die voortvloeien uit de nieuwe noodverordening om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is de afsluiting van de parkeerterreinen voor de strandopgangen in Westland.


De stranden zelf zijn niet afgesloten. Onder andere via borden bij de strandopgangen worden mensen opgeroepen om, ook op de stranden de landelijke aanwijzingen rondom hygiëne en afstand in acht te nemen.

Dit betekent dat het, ook op het strand, verboden is om je in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Personen die een huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.