NAALDWIJK - Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland vindt dat de boostervaccinatie tegen het coronavirus georganiseerd moet worden door de gemeenten, onder verantwoordelijkheid van de burgemeesters. “Bij de huidige aanpak gaat de vaccinatie uitermate lang duren”, zo stelt Arends in een brief die hij dinsdag stuurde aan minister-president Rutte en minister De Jonge.


“In tijden van crisis gaat het om handelingssnelheid”, schrijft Arends in zijn brief. “Ik constateer dat als het gaat om vaccineren deze snelheid op dit moment totaal ontbreekt.” Hij verwijst hierbij naar het feit dat per leeftijdscategorie wordt geprikt en naar het beperkte aantal locaties dat is aangewezen voor de boostervaccinaties.

“Burgemeesters hebben bij crisissituaties en rampen een coördinerende rol. Als crisismanager zijn zij toegerust om deze taak adequaat op te pakken. De burgemeester kan vaccinatielocaties aanwijzen/vorderen. Ambtelijk personeel van de gemeente kan in samenspraak met de GGD de administratieve werkzaamheden uitvoeren. In afstemming met de GGD kunnen mensen beschikbaar worden gesteld en geïnstrueerd worden om te prikken, waarbij met lokale huisartsen afspraken kunnen worden gemaakt over het medisch toezicht op de vaccinatie-locaties.”

Arends is van mening dat het met een dergelijke inzet mogelijk is op een verantwoordelijke wijze binnen heel korte tijd de hele bevolking te voorzien van een boostervaccin. “Laagdrempelig, effectief en met weinig bureaucratie.”