'S-GRAVENZANDE - In het Julianapark in ’s-Gravenzande heeft gemeente Westland op twee plekken natuurlijke oevers aangelegd met boomstammen. Op deze plekken was de traditionele hardhouten beschoeiing aan vervanging toe. Op de naastgelegen sportvelden moesten bomen gekapt worden en kwamen er bruikbare boomstammen beschikbaar die anders afgevoerd zouden worden. Deze boomstammen zijn nu nuttig hergebruikt en zijn langs de waterkanten aangebracht. Hiermee dragen ze bij aan een stabiele oever, maar ook aan een beter leefmilieu voor de planten en dieren, zowel boven als onder het water.


In het stukje tussen land en waterbodem leven veel planten en dieren. De boomstamoevers zullen begroeid raken en op die manier insecten en andere kleine organismen aantrekken en dit is dan weer voedsel voor bijvoorbeeld vissen. Ook waterplanten kunnen zich hier optimaal ontwikkelen waardoor schuilplaatsen ontstaan voor jonge vissen en andere diertjes. De stukken boomstammen die boven water uitsteken gaan iets verweren en raken begroeid met mos. Een natuurlijke oever maakt het land vanuit het water ook beter toegankelijk voor bijvoorbeeld zoogdieren die in het water zijn gevallen of jonge eenden die nog niet kunnen vliegen.

Op donderdag 18 juni heeft wethouder Snijders in het Julianapark met de onthulling van het informatiebord de aanleg van de boomstamoevers officieel afgerond.

Als de resultaten van deze boomstamoevers zijn zoals we verwachten, gaan we in Westland meer van dit soort natuurlijke oevers aanleggen.

Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland werkt gemeente Westland aan de doelen van de nationale Kader Richtlijn Water (KRW). Dit is een richtlijn die zegt dat beheerders verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze kwaliteit moet op peil blijven of verbeteren. De boomstamoevers leveren een bijdrage aan de diversiteit en kwantiteit van water- en oeverplanten en dieren.