WESTLAND - De gemeente Westland heeft het nieuwe inkoopbeleid vastgesteld. Met dit beleid stimuleert men de lokale economie. Ook bij grotere opdrachten kan de voorkeur worden gegeven aan lokale bedrijven. Dit geldt voor opdrachten met een bedrag tot € 221.000. Naast de aandacht voor lokale ondernemers wordt met het nieuwe beleid ook sociaal en duurzaam ondernemen gestimuleerd.


Wethouder Varekamp: ‘We hebben voor de vaststelling van het nieuwe beleid gesproken met brancheorganisaties zoals MKB Westland, Bouwend Nederland en VNO-NCW West. Mede door hun input krijgen lokale ondernemers in het nieuwe beleid meer kans om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke opdracht. Naar mijn mening een goede zaak’.

Lokale partijen

Door het nieuwe beleid kunnen ook ondernemers van net buiten Westland zich inschrijven voor de Database Lokale Ondernemers. Het gaat om ondernemers uit Midden-Delfland, Maassluis, Hoek van Holland en de aan het Westland grenzende Haagse wijk Wateringse Veld. Bedrijven uit de Database Lokale Ondernemers maken meer kans maken om opdrachten te krijgen. In verband met Europese regelgeving geldt hierbij voor het inkopen van producten en diensten een maximumbedrag van €221.000. Sociale en duurzame doelen

Het nieuwe inkoopbeleid stimuleert niet alleen de lokale economie. We willen ook mensen met achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Ondernemers die zich daar hard voor maken krijgen daarom eerder opdrachten.
Daarnaast geven we een opdracht eerder aan een ondernemer die aandacht besteed aan circulair inkopen. Dit betekent dat ondernemers die verspilling van grondstoffen voorkomen en materialen hergebruiken voorrang krijgen.