DEN HAAG - Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media mocht ingrijpen om de komst van een islamitische basisschool in de gemeente Westland af te dwingen. De minister heeft zich aan de juiste wettelijke regels gehouden. Dit staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (29 januari 2020).


De minister nam in juli 2019 een zogenoemd besluit tot 'indeplaatsstelling'. Dit besluit volgde nadat de gemeenteraad van Westland weigerde om een nieuwe islamitische basisschool in Naaldwijk op te nemen in het plan van scholen 2020-2023, hoewel eerdere uitspraken van de bestuursrechter daartoe verplichten. Met zijn besluit zorgt de minister er zelf voor dat de school alsnog in het plan van scholen komt te staan. Dit is nodig om de school te kunnen financieren. De gemeenteraad is in meerderheid tegenstander van de school en kwam tegen het besluit van de minister in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Taakverwaarlozing door de gemeenteraad
Na diverse rechtszaken over de nieuwe basisschool in Westland legde de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak van april 2019 de minister de verplichting op om de school te bekostigen. Op grond van de Wet op het primair onderwijs is de gemeenteraad van Westland verplicht de school in het plan van scholen op te nemen. Dat deed de gemeenteraad echter niet. Omdat de gemeenteraad daarmee de wet niet volgt, is er naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak sprake van taakverwaarlozing. De minister mocht daarom ingrijpen door het besluit tot indeplaatsstelling te nemen.

Geen fouten in de procedure
Volgens de gemeenteraad van Westland heeft de minister procedurele fouten gemaakt bij het nemen van zijn besluit. Daarin krijgt de gemeenteraad geen gelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de minister zich aan de wettelijke regels heeft gehouden bij het nemen van zijn besluit. Hij heeft de gemeenteraad voldoende tijd gegeven om alsnog aan zijn wettelijke verplichting te voldoen. Het besluit tot indeplaatsstelling is ook goed bekendgemaakt.

Gevolgen van de uitspraak
Het gevolg van de uitspraak is dat het besluit tot indeplaatsstelling in stand blijft. Daarmee heeft de islamitische basisschool een plek gekregen in het plan van scholen 2020-2023 van de gemeente Westland en komt de school in aanmerking voor financiering door de overheid.