'S-GRAVENZANDE - De afgelopen zes maanden werd er hard gewerkt om in de nieuwbouwwijk De Vlindertuin in ’s-Gravenzande - waar alle straten een vlindernaam hebben - de biodiversiteit te bevorderen. Het doel van de Stichting WNTweb was om een vlindervriendelijke wijk te creëren. Op maandag 21 februari eindigt het project op feestelijke wijze op de buitenplaats van kindcentrum Waalcampus. De kinderen en wethouder Snijders planten dan de laatste vlinderstruiken op de buitenplaats.


Op 21 februari vertellen de kinderen aan wethouder Snijders van de gemeente Westland wat zij over vlinders hebben geleerd. Samen met de wethouder planten zij de eerste vlinderstruik op de buitenplaats. Wethouder Snijders: “Als wethouder verantwoordelijk voor groen ben ik altijd blij met groene initiatieven zoals deze in de Vlindertuin. Door deze wijk vlindervriendelijk te maken krijgt de biodiversiteit een enorme boost”.

Onderzoek

De Kinderraad van basisschool Waalcampus deed onderzoek naar vlinders en hun behoeften. Zij hebben beplanting uitgekozen die vooral aantrekkelijk is voor Icarusblauwtjes, Oranje Luzernevlinders en Tijgerblauwtjes. Voor de vlinders is het niet alleen belangrijk dat ze voldoende nectar kunnen vinden, maar ook dat de juiste planten aanwezig zijn waarop ze hun eitjes kunnen leggen. Dit alles hebben de kinderen uit de Kinderraad van Waalcampus onderzocht.

Nog meer vlinders

De gemeente Westland wil de Vlinderwijk nog geschikter maken voor vlinders. Bewoners kunnen om die reden op 21 februari een gratis vlinderstruik ophalen voor in hun eigen tuin. Daarnaast zaait de gemeente een strook langs de sloten in met een speciaal mengsel dat vlinders aantrekt. Tenslotte vervangt de gemeente dit voorjaar een deel van de beplanting in de wijk door vlinderstruiken.

Over groene trainees

Zogenaamde Groene Trainees voeren in een tiental vlinderwijken in Nederland activiteiten uit in het kader van het project ‘Vlinderstraten’ van De Vlinderstichting. Het Groene Traineeship is een organisatie opgezet om jonge mensen tussen de 16 en 27 jaar de kans te geven hun duurzame doelen om te zetten in daden. Stichting WNTweb heeft de trainees in Westland gedurende een half jaar begeleid.