'S-GRAVENZANDE - Een inwoner van Vlaardingen heeft van burgemeester Arends van Westland een last onder dwangsom opgelegd gekregen voor het dealen van drugs in ’s-Gravenzande. De maatregel is bedoeld om herhaling van deze overtreding te voorkomen.


De man werd staande gehouden nadat politieambtenaren in burger zagen dat er vanuit zijn voertuig meerdere contactmomenten waren met andere personen. Er werd gezien dat er vermoedelijk drugs werd overgedragen in ruil voor geld. Bij doorzoeking van het voertuig werden zakken met ponypacks (papiertjes) met cocaïne/crack aangetroffen.

De handel in en het gebruik van drugs hebben negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en leveren gevaar op voor de openbare orde en veiligheid door het mogelijk aantrekken van geweld. Op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) Westland 2019 is het verboden middelen zoals bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop lijkende middelen te verhandelen.

De persoon aan wie de last onder dwangsom is opgelegd moet een bedrag van € 5.000 betalen voor iedere keer dat hij het genoemde APV-artikel overtreedt. Het maximumbedrag is € 20.000. Als daarna opnieuw overtreding plaatsvindt, kan de burgemeester een nieuwe hogere dwangsom opleggen.

Deze door de burgemeester opgelegde maatregel staat los van eventuele strafrechtelijke vervolging.