NAALDWIJK - De leden van de gemeenteraad zijn vrijdag 11 september geïnformeerd dat de kosten voor afvalinzameling en -verwerking flink stijgen. Dat was al aangekondigd in de perspectiefbrief dit voorjaar, maar om de kosten helder en inzichtelijk te krijgen en een prognose te maken voor de kostenbegroting van 2020 en 2021 werd een taskforce ingericht. De taskforce heeft onderzocht waar de sterke kostenstijging vandaan komt en wat de gevolgen zijn voor het tarief van de afvalstoffenheffing.


Geconstateerd moet worden dat de totale kosten voor afval vanaf 2018 (begroting) tot 2021 (nieuwe raming) zijn toegenomen met € 6 mln. Het tarief voor de afvalstoffenheffing was bovendien al jaren niet kostendekkend. De afgelopen jaren was er voldoende reserve om de tekorten op te vangen. In 2019 werd nog rekening gehouden met een onttrekking van € 6 ton om het saldotekort te compenseren, maar door het grotere tekort in de jaarrekening 2018 was de reserve afvalstoffenheffing al voortijdig leeg.

Lees hier de brief aan de gemeenteraad waar wordt uitgelegd waar de sterke kostenstijging vandaan komt en wat de gevolgen zijn voor het tarief van de afvalstoffenheffing.