MONSTER - Burgemeester Bouke Arends heeft op dinsdagavond 3 maart Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de brandweervrijwilligers van de kazerne Monster. De vrijwilligers ontvingen de versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun jarenlange inzet van meer dan 20 jaar bij de vrijwillige brandweer.


De onderscheidingen werden uitgereikt aan:

De heer A.L.M. (Ad) Dekkers uit Monster die in 1991 is gestart bij de vrijwillige Brandweer Monster, nu Veiligheidsregio Haaglanden. Hij bekleedt de functie van Manschap B met de rang van Hoofdbrandwacht. Daarnaast is hij chauffeur/pompbediener.

De heer R.M. (Raymond) Langelaar is in 1999 begonnen bij de vrijwillige Brandweer, in de functie van Bevelvoerder met de rang van Brandmeester. Daarnaast is hij ook chauffeur/pompbediener en zet zich actief in voor de jeugdbrandweer in Monster.

Aanpassing decoratiestelsel
Voorheen kwamen brandweerlieden, die 20 jaar of langer actief zijn geweest als brandweervrijwilliger, ter gelegenheid van het afscheid, in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft per 1 januari 2020 aanpassingen gedaan in het decoratiestelsel. De Veiligheidsregio Haaglanden hanteert sinds 1 januari ook deze nieuwe criteria. Vrijwilligers van de brandweer die voor 1 januari 2020 twintig jaar of langer actief waren, komen alsnog nu in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding op basis van 20 jaar of langer vrijwillige inzet voor de regionale brandweer.