DE LIER - Burgemeester Bouke Arends heeft op dinsdagavond 7 juli acht Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de brandweervrijwilligers van de kazerne De Lier. De vrijwilligers ontvingen de versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun jarenlange inzet van meer dan 20 jaar bij de vrijwillige brandweer.


De heer P.F.M. Buijs (Piet) leverde 30 jaar een bijdrage aan de openbare veiligheid. Hij is in 1989 gestart bij de vrijwillige Brandweer, hij bekleedt de functie van Bevelvoerder in de rang van Brandmeester, chauffeur/pompbediener en instructeur.

De heer F.R. Dankier (Ferry) kreeg zijn lintje voor zijn verdiensten als brandweervrijwilliger voor de brandweer in De Lier en vanaf 2004 Veiligheidsregio Haaglanden. De heer Dankier werkte 21 jaar als brandweervrijwilliger en is Bevelvoerder in de rang van Commandeur.

De heer J.A. Keijzer (Sander) is in de functie van brandweervrijwilliger Manschap B in de rang van Hoofdbrandwacht gedecoreerd voor zijn verdiensten gedurende 22 jaar.

De heer E.P.J. van Kester (Edwin) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau op basis van zijn vrijwillige verdiensten gedurende 25 jaar voor de Veiligheidsregio Haaglanden. De heer Van Kester bekleedt de functie van Manschap B in de rang van Hoofdbrandwacht.

De heer T.P. van der Meer (Tom) is gedecoreerd in de functie van brandweervrijwilliger Manschap B in de rang van Hoofdbrandwacht. Dit voor zijn verdiensten gedurende 28 jaar.

De heer D.B. Persoon (Dave) kreeg zijn lintje voor zijn verdiensten als brandweervrijwilliger voor de brandweer in De Lier en vanaf 2004 Veiligheidsregio Haaglanden. De heer persoon werkte 21 jaar als brandweervrijwilliger in de functie van Manschap B, rang Hoofdbrandwacht.

De heer P.W. Snijders (Peter) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau op basis van zijn vrijwillige verdiensten gedurende 22 jaar voor de Veiligheidsregio Haaglanden. De heer Snijders bekleedt de functie van Bevelvoerder in de rang van Brandmeester en is hij chauffeur/pompbediener en instructeur.

De heer E.J. Valstar (Ewout) is in de functie van brandweervrijwilliger Bevelvoerder in de rang van Brandmeester en chauffeur/pompbediener gedecoreerd voor zijn verdiensten van 28 jaar.

Aanpassing decoratiestelsel

Begin 2020 zijn vele brandweerlieden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft per 1 januari 2020 aanpassingen gedaan in het decoratiestelsel. Voorheen ontvingen personen die 20 jaar of langer als vrijwilliger actief waren voor de regionale brandweer een Koninklijke onderscheiding. De Veiligheidsregio Haaglanden conformeert zich aan deze nieuwe richtlijnen en daarom ontvangen brandweerlieden die voor 1 januari minstens 20 jaar actief waren tijdens de plaatselijke korpsavonden de waardering die zij verdienen. De feestelijke uitreikingen zijn vanwege de coronamaatregelen uitgesteld na 1 juli 2020.