WATERINGEN - Op zaterdag 13 november ontving mevrouw M. (Mirjam) van der Gaauw uit Wateringen een Koninklijke onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Bas Verkerk van de gemeente Rijswijk tijdens een samenkomst van Waterscouting Dorus Rijkers. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving deze blijk van waardering voor haar vrijwillige verdiensten gedurende 25 jaar voor de scoutingvereniging in Rijswijk.


Mirjam van der Gaauw woont in Wateringen, maar haar vrijwilligersactiviteiten spelen zich grotendeels in Rijswijk af. Ze zet zich al 25 jaar in voor de Waterscouting Dorus Rijkers te Rijswijk en heeft hier diverse functies vervuld. Van bestuursfuncties tot coördinator van allerlei activiteiten van de scouting. Als lid van het project Sociale Veiligheid heeft ze meegeholpen aan het opzetten van een vertrouwenspersoonsgroep.

Ook heeft ze een grote rol gespeeld bij de verplaatsing van het clubhuis bij de aanleg van de nieuwe weg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag (Rotterdamsebaan).