'S-GRAVENZANDE - Mevrouw M. (Margreet) van der Poll uit ’s-Gravenzande heeft op dinsdag 23 mei een Koninklijke onderscheiding ontvangen bij haar afscheid als directeur/bestuurder van Kinderopvang Okidoki. Burgemeester Bouke Arends reikte haar de versierselen uit die behoren bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Mevrouw Van der Poll nam in 1992 met twee anderen het initiatief voor de start van professionele kinderopvang in ’s-Gravenzande. Na vijf jaar secretaris te zijn geweest van de Stichting Kinderopvang ’s-Gravenzande, trad mevrouw Van der Poll in 1996 in dienst als directeur van Kinderopvang Okidoki. Okidoki is uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 20 locaties in Westland met zo’n 300 medewerkers. Wekelijks vinden 2.800 baby’s en kinderen hun weg naar één van deze opvanglocaties. Zij heeft talrijke initiatieven ontwikkeld die landelijk zijn uitgerold, waaronder de taalvaardigheid onder jonge kinderen verbeteren (Boekfiets) en het initiatief tot een BBL-opleiding voor pedagogisch medewerker. Op regionaal heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het Integraal Huisvestingsplan Westland. Naast haar buitengewoon presteren in haar functie als directeur van Kinderopvang Okidoki heeft mevrouw Van der Poll zich ook jarenlang ingezet voor verschillende maatschappelijke organisaties

Als bestuurslid van Vereniging Ondernemend ’s-Gravenzande heeft mevrouw Van der Poll van 2010 tot 2020 een bijdrage geleverd aan het bevorderen van lokale economische groei, samenwerking tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft zij als voorzitter van de activiteitencommissie een rol gespeeld bij het organiseren van evenementen die de lokale gemeenschap ten goede zijn gekomen.

Mevrouw Van der Poll heeft van 2011 tot 2016 haar deskundigheid en passie ingezet voor Stichting Westlandse Natuur- en Milieu Educatie (WNME) als secretaris, waar ze heeft bijgedragen aan lesprogramma’s en hiermee aan het vergroten van het bewustzijn en begrip voor het belang van natuurbehoud en milieueducatie. Deze milieueducatie is dan ook weer geïntegreerd bij Westlandse kinderdagverblijven.

Als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Westland hielp mevrouw Van der Poll gedurende 10 jaar (1990-2000) bij de ondersteuning en integratie van vluchtelingen in onze gemeente. Haar empathie en doorzettingsvermogen hebben velen geholpen bij het vinden van een veilige plek en het opbouwen van een nieuw leven in onze samenleving.

Sinds 2019 is mevrouw Van der Poll secretaris van de Stichting Joodse begraafplaatsen. Hier speelt zij een rol bij het behoud van dit historische erfgoed en het eren van de herinneringen aan de Joodse voorouders.