MONSTER - De heer A. (Adam) van Gaalen uit Monster is ter gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum en afscheid bij TNO benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem uitgereikt door burgemeester Arends tijdens zijn afscheidsreceptie op 4 september 2019.

De heer Van Gaalen is sinds 1969 in diverse functies werkzaam bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). In zijn functie als systeemontwikkelaar heeft hij prestaties geleverd die internationaal van belang zijn (geweest) voor innovaties en ontwikkeling in de ICT voor technisch-wetenschappelijk onderzoek. Hiermee heeft hij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het instituut TNO en het opleiden van toekomstige generaties.

Als programmeur en systeemontwikkelaar speelde hij een grote rol bij de onderzoeken van TNO, in het bijzonder op het terrein van programmeren en rekenkundige automatisering. In de jaren ’80 kreeg hij de status van 'Apple-developer', hiermee heeft hij deelgenomen aan de ontwikkeling van de computersystemen in het Apple Developer Program. Ook was hij in de periode 1971-2013 bedrijfshulpverlener bij TNO en was hij wekelijks actief als ploegleider.

Daarnaast was hij van 1974 tot 1990 oprichter en secretaris van de zendamateurvereniging Radio Amateurs Westland (RAW). Hij doceerde de cursus morse voor de Nederlandse verenigingen voor zendamateurs ten behoeve van de kwalificatie ‘Zendgemachtigde A’ van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Op lokaal niveau verzorgde de heer Van Gaalen van 1976 tot 2014 de geluidstechniek bij evenementen van gymnastiek- en turnvereniging DOS en haar leden.