WESTLAND - Het Westlandse glastuinbouwcluster is wereldwijd koploper op het gebied van innovatie, duurzaamheid en voedselzekerheid. Om in zwaar geopolitiek weer die positie te behouden, is het belangrijk om met elkaar (gemeente, Rijk en glastuinbouwsector) nu stappen te zetten in de toekomstbestendigheid van het cluster. De uitdagingen van de toekomst komen samen in de Westlandse Broekpolder. Op uitnodiging van gemeente Westland kreeg minister Adema een rondleiding door dat gebied.


De Coöperatie Broekpolder2040 werkt aan de herstructurering en verduurzaming van een gebied dat 600 hectare groot is. De coöperatie wil met haar ambities en aanpak een blauwdruk zijn voor de hele glastuinbouwsector in Nederland. Daarom werkt de coöperatie met de gemeente aan een plan om de sector ook in de toekomst voor Nederland te behouden. Wethouder Varekamp: “Dit kun je alleen samen doen. De minister heeft dat ook vandaag met eigen ogen kunnen zien”.

Minister Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): “Het is mooi om te zien hoe bewoners, tuinbouwondernemers en overheden in de Broekpolder nauw samenwerken aan de ontwikkeling van dit gebied. Deze gebiedsgerichte aanpak biedt de glastuinbouwsector een breed gedragen toekomstperspectief. Het is een inspirerend voorbeeld hoe de glastuinbouwsector kan werken aan verduurzaming en de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te opereren. En hoe gezamenlijk een duurzame impuls aan een gebied kan worden gegeven.”

Wethouder Varekamp deelt dat beeld. Varekamp: “De ambities van de coöperatie onderstrepen we als gemeente. In het afgelopen jaar hebben we als gemeente meermaals aandacht gevraagd voor het perspectief voor ondernemers en de sector als geheel. In de Broekpolder kwam die vraag nogmaals scherp naar voren en ik heb er vertrouwen in dat we daar samen een antwoord op kunnen geven: ondernemers, bewoners, gemeente en het Rijk.”

In de Broekpolder komen alle kansen samen om daar versneld ambities te behalen. Een plek waar geen fossiele brandstof meer nodig is, een kraamkamer bestaat voor jonge ondernemers die de tuinbouw ontdekken en met ongeëvenaarde professionaliteit aan voedselzekerheid wordt gewerkt. Dat kan alleen op een plek die daarvoor optimaal ingericht is.

Minister Adema kreeg uitleg over hoe de toekomstige Broekpolder ruimte biedt aan groen, waterberging en duurzame glastuinbouw. Zo ging hij langs bij Roots Growers en ging hij in gesprek met drie jonge ambitieuze tuinders. Erik Persoon, voorzitter van de coöperatie: “Er ontstond een mooi gesprek tussen generaties over duurzaamheid en verantwoordelijkheden. De belangstelling vanuit de minister voor familiebedrijven en de energietransitie waarderen we zeer!”