WESTLAND - Ondernemers en kennisorganisaties met een gedegen plan dat bijdraagt aan de kennis en innovatiekracht binnen Westland kunnen tot en met 31 oktober een subsidie hiervoor aanvragen. Dit is de tweede en daarmee laatste subsidieronde van dit jaar van de subsidieregeling die het College van B en W eerder dit jaar instelde.

De regeling past bij de ambitie die de gemeente heeft om de meest innovatieve glastuinbouwgemeente te worden en de positie die het Westlandse glastuinbouwcluster heeft verworven in de wereld.

De gemeente biedt de subsidieregeling aan om projecten te stimuleren die aantoonbaar bijdragen aan kennis- en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met een focus op het Greenportcluster en met aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid. Daarnaast biedt de subsidieregeling ‘triple helix consortia’ - samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven- uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en duurzame en circulaire projecten uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet of zeer moeilijk van de grond zouden komen.

De subsidieregeling
Deze tweede indieningsronde loopt tot en met 31 oktober. Bij de eerste rondeDe gemeente stelt voor elk van de indieningsrondes € 225.000 beschikbaar voor de co-financiering van projecten.Indienen aanvraag subsidiesOrganisaties en ondernemers kunnen vanaf vandaag hun aanvraag indienen met de daarbij behorende ingevulde formulieren. Deze zijn te downloaden via: www.gemeentewestland.nl/subsidies.