WESTLAND - Samenwerken op 1,5 meter afstand is nog een beetje wennen, maar feestelijk was het moment wel. Na een lang voorbereidingstraject ondertekenden de wethouders Vreugdenhil (zorg en welzijn) en Gardien-Reinders (ruimtelijke ordening) namens de gemeente Westland op woensdag 2 september een samenwerkingsovereenkomst met Vitis Welzijn, Stichting Kwest, Stichting PCPOW en Stichting Bibliotheek Westland. De samenwerkingsovereenkomst maakt realisatie van een Huis van de Buurt Honselersdijk mogelijk en renovatie en nieuwbouw van basisschool De Hoeksteen.

Het Huis van de Buurt en de renovatie en nieuwbouw van de school vormen onderdeel van de centrumplannen voor Honselersdijk waarbij ook het Voorhofplein opnieuw wordt ingericht en er extra parkeerruimte naast de supermarkt wordt gerealiseerd.

De samenwerkingsovereenkomst is een volgende stap in realisatie van de centrumplannen. In eerste instantie zou basisschool De Hoeksteen op een andere plek nieuwbouw krijgen omdat de supermarkt wilde uitbreiden. Daarvoor moest ook kerk De Voorhof worden gesloopt.

De supermarkt trok echter de uitbreidingsplannen in en daarop besloot het schoolbestuur dat renovatie en een deel nieuwbouw op de bestaande plek ook goed was. Met het betrekken van Vitis Welzijn, Stichting Kwest en Stichting Bibliotheek Westland, die als huurders een plek krijgen in De Hoeksteen, moet dit een plek worden waar allerlei doelgroepen terechtkunnen, van (kwetsbare) ouderen tot kleine kinderen.

Nu de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door alle partijen een feit is, kunnen de voorbereidingen voor de ruimtelijke procedure worden opgestart en de benodigde vergunningen worden aangevraagd.