WESTLAND - Stichting Hyperloop Development Program (HDP) gaat onderzoeken of er een proef route kan komen voor een hyperloop in de Randstad. Een hyperloop is een manier van mensen of, in dit geval, goederen en versproducten te vervoeren. De voertuigen worden door een speciale buis vervoert. Doordat dit gebeurt met behulp van elektriciteit zorgt dit voor minder luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Voor dit onderzoek werkt HDP samen met o.a. de gemeente Westland, diverse (Westlandse) bedrijven en andere overheden en organisaties. Gemeente Westland werkt hieraan mee door medewerkers in te zetten bij het onderzoek.


De focus ligt op het gebied tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam waar veel goederen voor de export worden vervoerd. De buizen moeten uiteindelijk onder andere producenten, handelaren, afnemers en de Rotterdamse haven en Schiphol met een hyperloop verbinden. Dit kan ervoor zorgen dat het vervoer met vrachtauto’s, vrachtschepen en vrachttreinen veel minder wordt. Daarnaast kan de snelheid en betrouwbaarheid van het goederenvervoer aanzienlijk groter worden en ontstaan er mogelijk minder files. Ook draagt dit bij aan een betere luchtkwaliteit in de Randstad en minder uitstoot van broeikasgassen. Dat laatste kan voor de transportsector een grote stap zijn richting het behalen van de klimaatdoelen.

Samenwerking
Het onderzoek richt zich zowel op technische, ruimtelijke, economische als maatschappelijke haalbaarheid en loopt tot medio 2022. De deelnemende partijen beschikken elk, volgens HDP, over waardevolle ervaring, (markt)kennis en data. Daarmee kunnen zij de haalbaarheid onderzoeken van een hyperloopsysteem voor een proefroute binnen dit gebied.

Partijen die deelnemen in het onderzoek zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT(Maersk), Baas, Berg Roses, ABC Logistics (Best Fresh), De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Euro Pool System, evofenedex, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, PostNL, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, SADC, Royal Schiphol Group, TLN.