WESTLAND - Het college van burgemeester en wethouders van Westland heeft op 24 mei jl. (delen van) vaarwegen aangewezen waar het verboden is elektronisch versterkte muziek ten gehore te brengen. Hiermee moet (geluids)overlast op en aan vaarwegen worden teruggedrongen.


De politie en gemeente ontvangen veel meldingen van (geluids)overlast op en aan de Westlandse vaarwegen. De meldingen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit gebieden waar dichte bebouwing is en hebben voor het overgrote deel betrekking op de harde muziek die via luidsprekers ten gehore wordt gebracht vanaf zogenaamde Westlanders (platbodems/schuiten). Om de overlast terug te dringen heeft de gemeenteraad bij vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) al besloten dat het college vaarwegen kan aanwijzen waarvoor een verbod op het ten gehore brengen van elektronisch versterkte muziek geldt (artikel 5:31a ‘Overlast vaarwegen’).

Kaart

Het college heeft de vaarwegen waar het verbod geldt aangewezen op grond van advies van de politie en meldingen die de gemeente heeft ontvangen. De vaarwegen waarvoor het verbod geldt zijn op een vaarkaart (pdf, 605Kb) aangegeven. De gemeente plaatst nog borden langs en in het water om passanten op het verbod te wijzen.