DE LIER - Op 14 april zetten wethouder Leen Snijders van gemeente Westland en hoogheemraad Ruud Egas van Delfland de knop om voor een andere afvoer van regenwater op bedrijventerrein Leehove, ten zuidwesten van De Lier.

Het huidige rioolstelsel verpompte ongeveer 70% van al het hemelwater naar de afvalwaterzuivering. Dat is zonde, want hemelwater hoeft niet te worden gezuiverd. Het opvangen, verpompen, zuiveren en weer afvoeren kost onnodig energie, geld en neemt ruimte in het stelsel. Op bedrijventerrein Leehove hebben gemeente en Delfland besloten het stelsel om te bouwen. Dat is wel zo duurzaam.

Bedrijventerrein Leehove strekt zich uit over een oppervlakte van 17 hectare waarvan een groot deel verhard is. Regenwater kan hier dus nauwelijks rustig in de bodem zakken. Het grootste deel stroomt van de daken en bestrating het riool in. In 2019 werd hier op deze manier bijna 115.000 kubieke meter hemelwater afgevoerd naar Afvalwaterzuivering De Groote Lucht van Delfland.

Gescheiden riool met veel voordelen
Daarom hebben gemeente en waterschap het rioolstelsel aangepast naar een volledig gescheiden stelsel: al het regenwater wordt vanaf nu afgevoerd naar de sloten rondom het terrein en alleen afvalwater gaat nog naar de zuivering.

Het schone regenwater zorgt voor een betere waterkwaliteit en meer doorstroming in de sloot en minder overstoren bij hevige regenval. Westland en Delfland zijn trots op de stappen die wij hier hebben gezet. Het project is gefinancierd vanuit OAS De Groote Lucht: een samenwerking van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Westland en Delfland.