WESTLAND - De NAM heeft de oude gaswinningsput “Monster-2A” aan de Molenslag in Monster volledig en duurzaam afgesloten. Dat is de conclusie die op 4 september aan de gemeente Westland is gepresenteerd. Dit betekent dat het terrein beschikbaar is voor Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom. Er kan veilig gebouwd en gewoond worden op het terrein.

Dat zijn ook de bevindingen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Lloyd’s Register, het onafhankelijke keuringsinstituut dat in opdracht van de gemeente een second opinion heeft uitgevoerd. Uit metingen blijkt dat er geen aardgas meer langs de buitenkant van de put naar het aardoppervlak kan ontsnappen.

Onderzoek toonde in 2017 aan dat op een diepte van twee meter een kleine hoeveelheid methaan werd aangetroffen. Omdat vervolgonderzoek aantoonde dat het om aardgas uit de diepe ondergrond ging en dit een relatie kon hebben met de voormalige booractiviteiten van de NAM is in opdracht van SodM besloten dat de NAM de oorsprong zou opsporen en verhelpen.