NAALDWIJK - Twee inwoners van Naaldwijk mogen zich voorlopig niet begeven in het centrum en het gebied in en rond de Esdoorn in Naaldwijk. Zij hebben van burgemeester Arends een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor het stelselmatig veroorzaken van overlast in deze gebieden. Doel van het verbod is de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van de mensen die in deze gebieden wonen en werken weer toe te laten nemen.


Al geruime tijd is er in de omgeving van de Esdoorn sprake van overlast van een groep jongeren. Dankzij een gerichte aanpak van de gemeente, politie en Arcade Wonen is deze weliswaar verminderd, maar een kleine groep blijft overlast veroorzaken. Het gaat onder andere om geluidsoverlast, vernieling van goederen, hangen in portieken, het mishandelen van passanten, bedreigingen en intimidaties, ook richting spelende kinderen. Een inwoner van Delft kreeg eerder al een gebiedsverbod.

Het gebiedsverbod is opgelegd op grond van artikel 172a van de Gemeentewet en geldt voor de ene persoon voor drie maanden en voor de andere voor twee maanden. De termijn kan worden verlengd als de persoon in kwestie gedurende deze periode in het gebied waarvoor het verbod geldt weer een overtreding begaat. Negeren van het gebiedsverbod is daarnaast een strafbaar feit en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.