NAALDWIJK - Op 11 mei hebben 33 personen waaronder 13 kinderen de Nederlandse nationaliteit gekregen. Ten overstaan van Pieter Varekamp werd tijdens de naturalisatieceremonie, de Verklaring van Verbondenheid afgelegd.


Hiermee geven de nieuwe Nederlanders aan alle rechten en plichten te erkennen die bij het Nederlands staatsburgerschap horen. Om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen moet onder andere het inburgeringstraject worden doorlopen.

Daarbij moeten de kandidaten aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en cultuur en leggen zij een taaltoets af.