NAALDWIJK - Automobilisten uit Westland zijn tevreden over de openbare wegen in de gemeente. Dat blijkt uit het wegbelevingsonderzoek van Platform Weg ontmoet Weg (WOW). De onderzoekers vroegen bijna 10.000 Nederlandse automobilisten naar hun ervaringen met doorstroming, verkeersinformatie, uitvoering van werkzaamheden (onderhoud) en kwaliteit van de wegen. In 2021 is de tevredenheid over wegbeheer binnen gemeente Westland ten opzichte van 2019 met 5% gestegen naar maar liefst 83%.


Kwaliteit van de wegen, verkeersinformatie en onderhoud zijn volgens de ondervraagde automobilisten de sterkste punten van wegen in Westland. Ten opzichte van de Provincie Zuid-Holland doet gemeente Westland het zelfs beter op algemene tevredenheid. Verkeersveiligheid blijft overigens een punt van aandacht, ook voor de gemeente Westland. Het beperken van hinder is eveneens belangrijk voor de automobilisten.

We blijven verbeteren

Door het wegbelevingsonderzoek krijgt de gemeente een beter beeld van de wensen en ervaringen van automobilisten. Vervolgens kunnen we als gemeente gericht actie ondernemen om de tevredenheid verder te verbeteren. Als gemeente werken we continu aan de verkeersveiligheid. Zo besteden we bij grote (wegen)bouwprojecten met veel impact veel aandacht aan veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en communicatie. We zorgen voor een goede en snelle doorstroom van weggebruikers. Dit doen we bijvoorbeeld door het plaatsen van omleidingsroutes met duidelijke bebording. Verder zorgen we dat werkzaamheden aan drukke doorgaande wegen zoveel mogelijk buiten het spitsuur plaatsvinden. Door meer werkzaamheden te combineren tijdens grootschalige projecten, beperken de hinder verder. Steeds vaker kiest de gemeente dan ook voor een korte, heftige periode van verkeershinder in plaats van langdurige overlast.

Nieuwe (verkeers)projecten komen wekelijks aan bod in het WOS-verkeersjournaal en de website www.bereikbaarwestland.nl geeft een actueel overzicht van alle werkzaamheden binnen de gemeente.