TER HEIJDE - Maandag 25 september ontving wethouder Michiel Ferwerda met trots namens ‘Het Groene Strand’ de Groene Strandwimpel voor de Zandmotor bij Ter Heijde. Hij kreeg deze van Michael Moerman van het Zuid-Hollands Landschap. De Groene Strandwimpel staat symbool voor natuur die ook als natuurwaarde wordt erkend. Er zijn afspraken over beheer en gebruik. En er zijn vrijwilligers die zich daar actief voor inzetten. Bijvoorbeeld door handmatig afval te verwijderen. Maar ook door ruimte te maken voor planten en dieren, zoals de bontbekplevier, een vogel die broedt op het strand. Kortom: De Zandmotor slaagde voor alle punten in het juryrapport."


Wethouder Ferwerda: “De uitreiking van deze wimpel is de kroon op het werk van heel veel vrijwilligers en onze collega’s van Beheer. Dankzij hun inspanning hebben we een uniek stukje natuur in Westland. Dit is het beschermen waard is en dat maakt mij trots. ”Het project is onderdeel van het Actieplan Groen Westland – Groen = Goud. Het past binnen de ambitie van Westland om meer waardevol groen de creëren.” Meer informatie over het actieplan groen leest u hier.

‘Het Groene Strand’ is een samenwerkingsverband tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting Anemoon en Vogelbescherming Nederland. Zie ook www.hetgroenestrand.nl