NAALDWIJK - Op 2 december heeft commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, een ambtsbezoek gebracht aan de gemeente Westland. Hij sprak achtereenvolgens met het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de voorzitters van de raadsfracties.


De commissaris van de Koning bezoekt als rijksorgaan regelmatig alle Zuid-Hollandse gemeenten om zich te informeren over het reilen en zeilen in de gemeenten. Doel daarvan is dat hij indien nodig de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van informatie kan voorzien over de gemeenten in zijn provincie.

Tijdens het gesprek tussen de commissaris van de Koning en het college stonden de huisvesting van arbeidsmigranten, de campusontwikkeling en de ontwikkelingen in het sociaal domein op de agenda. Het gesprek met de samenleving ging over de initiatieven Huis van de Buurt, de Plusbus en Team Westland. Met de fractievoorzitters, ten slotte, werd gesproken over de stikstofproblematiek, ondermijning, de woonopgave en de rol van de gemeente als het gaat om de internationale activiteiten van het bedrijfsleven.

Na afloop gaf de commissaris van de Koning aan terug te kijken op een plezierig bezoek, waarin hij een goede indruk had gekregen van de vitaliteit van de Westlandse samenleving. “Koester die vitaliteit maar wees je tegelijkertijd bewust van de belangrijke positie die Westland heeft op het wereldtoneel op het gebied van agri- en horticultuur en handel daar ook naar”, zo luidde zijn boodschap.