NAALDWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Masterplan Flora Campus. Met dit plan willen ze de toekomst van de economie in Westland verbeteren. Ze richten zich op tuinbouw en technologie. Dit is belangrijk voor iedereen die in Westland woont. Het plan wordt aan de raad voorgelegd. Op maandag 17 april 2023 is er een informatieavond voor inwoners en ondernemers.


Het Masterplan Flora Campus Westland gaat verder met de plannen van de gemeente Westland uit 2021. Dit plan gaat over een gebied van 23 hectare. Het ligt bij Burgemeester Elsenweg, Middelbroekweg, Lange Broekweg en Europaweg, naast het World Horti Center. Dit masterplan is een belangrijke stap om de Flora Campus Westland te maken.

Ruimte voor leren, ondernemen en wonen
Op Flora Campus Westland komen onderwijs, glastuinbouw en technologie bij elkaar. Er is ook plek voor verschillende soorten woningen. Het plan is gemaakt rondom het Florapark in het midden. In dit gebied kun je leren, werken en wonen in een groene en duurzame omgeving. Wat bijzonder is, is dat het onderwijs op een nieuwe manier wordt aangepakt. Er komt onderwijs en onderzoek op MBO, HBO en WO niveau, en ook een Vakcollege + voor VMBO. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor dit gebied. Daarom komt er een nieuwe plek voor vervoer, een zogeheten mobiliteitshub.

Masterplan
Het hoofdplan van Flora Campus Westland laat zien hoe het gebied er ongeveer uit komt te zien. Het plan beschrijft hoe het gebied wordt ingedeeld en heeft hoge ambities. In het plan staan veel plaatjes, kaarten en foto's om het duidelijk te maken. Zo zie je waar wat komt, hoe het gebied er later uit gaat zien, en welke stappen er worden genomen. Ook zie je welke partijen meedoen. Dit hoofdplan is de basis voor de bestemmingsplannen die nog gemaakt worden. Je kunt het plan vinden op www.floragebied.nl.

Informatiebijeenkomst masterplan Flora Campus Westland
De gemeente organiseert een informatieavond voor inwoners, ondernemers en geïnteresseerden over de plannen van dit gebied. Deze avond is op maandag 17 april 2023 om 19.00 uur in het World Horti Center in Naaldwijk. De gemeente legt de plannen uit en beantwoordt vragen. Als je wilt meedoen, kun je je aanmelden door vóór vrijdag 14 april een e-mail te sturen naar floragebied@gemeentewestland.nl. Zet in de e-mail 'Deelname 17 april'.